Edukatoriams

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat incididunt ut laboret.

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie prekybos žmonėmis problemos mastą, formas, prevencijos galimybes, pagalbos aukoms teikimą.
Tikslas – lavinti praktinius įgūdžius ir gilinti suvokimą apie asmenines ribas, sutikimo svarbą ir žalingų santykių poveikį.
Tikslas – padėti bendruomenės nariams ir darbuotojams atpažinti neapykantos kalbą tam, kad būtų galima mažinti jos apraiškas ir kurti saugią aplinką.
Mokymų metu analizuojama Lietuvos gyventojų vertybinių nuostatų į lyčių vaidmenis, šeimą, vaikų auginimą, darbą bei kitus su lyčių lygybe susijusius reiškinius bei jų elgesio kaita Nepriklausomybės laikotarpiu.
Mokymai supažindina švietimo sektoriaus darbuotojus su lyčių stereotipais, lyčių lygybės ir saugios aplinkos mokykloje svarba, smurto apraiškomis ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos bei bendradarbiavimo teikimo mechanizmais
Mokymai suteikia žinių apie trauminį poveikį nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, tobulina specialistų turimas kompetencijas tarpinstituciniame bendradarbiavime, stiprina pagalbos teikimą atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius.
Mokymai siekia tobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, stiprinant profesines ir bendradarbiavimo kompetencijas, dirbant smurto artimoje aplinkoje ir lyčių lygybės srityse.
Mokymuose gilinamasi į smurto artimoje aplinkoje reiškinio teorinius ir praktinius aspektus, išryškinant bendradarbiavimo svarbą, formas, organizuojant ir vykdant apsaugą, pagalbą ir prevenciją smurto artimoje aplinkoje srityje.
Smurto artimoje aplinkoje prevencija, pagalbos teikimas šeimoje esant smurto apraiškoms, suvokimo apie vaiko psichologinę raidą gilinimas.
Mokymų tikslas – supažindinti su seksualinio priekabiavimo apraiškomis realiose praktinėse situacijose.
Tikslas – padėti suprasti seksualinio smurto dinamiką tiek artimoje aplinkoje, tiek už artimos aplinkos ribų.
Tikslas – suteikti informaciją apie smurto lyties pagrindu apraiškas internete ir vykdyti jų prevenciją.
Tikslas – suteikti informaciją jaunimui ir su jais dirbantiems specialistams apie sveikų, pagarbių santykių kūrimą siekiant vykdyti smurto lyties pagrindu prevenciją jaunimo romantiniuose santykiuose.
Teorinėse paskaitose pateikiami mokslinių tyrimų bei statistikos duomenys apie lyčių skirtumus Lietuvos visuomenėje (pasauliniame kontekste), išsiaiškinamos jų priežastys.
Nesąmoningą savo šališkumą stereotipams (unconscious bias) pastebėti ir atpažinti yra sunkiau nei stereotipus.
Tikslas – mokėti atpažinti psichologinio smurto ir patyčių apraiškas internete, geriau suprasti kaip tai susiję su lyčių nelygybe.
Kokie yra dažniausi stereotipai ir kaip jie daro įtaką lyčių lygybei.
Mokymuose pateikiami statistikos, mokslinių bei viešosios nuomonės tyrimų rezultatai, mokslinės bei praktinės literatūros duomenys.
Mokymuose pateikiami statistikos, mokslinių bei viešosios nuomonės tyrimų rezultatai, mokslinės bei praktinės literatūros duomenys.