Institucijoms

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat incididunt ut laboret.

Tikslas – vystyti teigiamo savęs vertinimo įgūdžius, stiprinti adekvatų pasitikėjimą savimi, drąsą realizuojant savo potencialą veikloje.
Tikslas – susipažinti su efektyvaus laiko valdymo principais, išmokti produktyviau panaudoti savo laiką.
Tikslas – mokytis atpažinti emocinio perdegimo sindromo požymius, suprasti, kas skatina emocinį perdegimą, aptarti perdegimo priežastis ir pasekmes, išsiaiškinti, kas padeda emocinį perdegimą įveikti, kokių prevencinių priemonių reikėtų imtis.
Tikslas – ugdyti mokymo dalyvių atsparumą stresinėms situacijoms, plėtoti emocinės savireguliacijos gebėjimus.
Tikslas – gilinti mokymo dalyvių socialinės psichologijos žinias, plėtoti sudėtingų bendravimo situacijų ir konfliktų valdymo įgūdžius, reikalingus efektyviai tarpusavio sąveikai.
Mokymai suteikia žinių apie trauminį poveikį nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, tobulina specialistų turimas kompetencijas tarpinstituciniame bendradarbiavime, stiprina pagalbos teikimą atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius.
Mokymai siekia tobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, stiprinant profesines ir bendradarbiavimo kompetencijas, dirbant smurto artimoje aplinkoje ir lyčių lygybės srityse.
Mokymuose gilinamasi į smurto artimoje aplinkoje reiškinio teorinius ir praktinius aspektus, išryškinant bendradarbiavimo svarbą, formas, organizuojant ir vykdant apsaugą, pagalbą ir prevenciją smurto artimoje aplinkoje srityje.
Tikslas – skatinti su smurtu artimoje aplinkoje dirbančių asmenų bendradarbiavimą, suteikiant žinių ir tobulinant praktinius įgūdžius specialistams dirbti tarpinstitucinėje komandoje ir taikyti įgytas kompetencijas savo darbe, suteikiant apsaugą ir pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir reaguojant į smurto artimoje aplinkoje atvejus.
Tikslas – praplėsti savivaldybių specialistų kompetencijas smurto artimoje aplinkoje reiškinio suvokimo srityje.
Smurto artimoje aplinkoje prevencija, pagalbos teikimas šeimoje esant smurto apraiškoms, suvokimo apie vaiko psichologinę raidą gilinimas.
Mokymų tikslas – supažindinti su seksualinio priekabiavimo apraiškomis realiose praktinėse situacijose.
Tikslas – padėti suprasti seksualinio smurto dinamiką tiek artimoje aplinkoje, tiek už artimos aplinkos ribų.
Tikslas – parodyti skirtingus būdus kurti istorijas apie asmenis ar organizacijas panaudojant istorijų kūrimo principus ir žaidimus.
Tikslas – suteikti informacijos apie smurto lyties pagrindu apraiškas taikos ir karo kontekste bei migracijos procese.
Tikslas – suteikti informaciją apie smurto lyties pagrindu apraiškas internete ir vykdyti jų prevenciją.
Tikslas – suteikti informaciją jaunimui ir su jais dirbantiems specialistams apie sveikų, pagarbių santykių kūrimą siekiant vykdyti smurto lyties pagrindu prevenciją jaunimo romantiniuose santykiuose.
Nesąmoningą savo šališkumą stereotipams (unconscious bias) pastebėti ir atpažinti yra sunkiau nei stereotipus.
Tikslas – mokėti atpažinti psichologinio smurto ir patyčių apraiškas internete, geriau suprasti kaip tai susiję su lyčių nelygybe.
Tikslas – stiprinti specialistų kompetencijas ir gebėjimus nukentėjusiam asmeniui suteikti reikalingą pagalbą, grįstą lyčių lygybės, nediskriminavimo ir empatijos principais.
Kokie yra dažniausi stereotipai ir kaip jie daro įtaką lyčių lygybei.
Mokymuose pateikiami statistikos, mokslinių bei viešosios nuomonės tyrimų rezultatai, mokslinės bei praktinės literatūros duomenys.
Mokymuose pateikiami statistikos, mokslinių bei viešosios nuomonės tyrimų rezultatai, mokslinės bei praktinės literatūros duomenys.