Institucijoms

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat incididunt ut laboret.

Tikslas vystyti teigiamo savęs vertinimo įgūdžius stiprinti adekvatų pasitikėjimą savimi drąsą realizuojant savo potencialą veikloje
Tikslas susipažinti su efektyvaus laiko valdymo principais išmokti produktyviau panaudoti savo laiką
Tikslas mokytis atpažinti emocinio perdegimo sindromo požymius suprasti kas skatina emocinį perdegimą aptarti perdegimo priežastis ir pasekmes išsiaiškinti kas padeda emocinį perdegimą įveikti kokių prevencinių priemonių reikėtų imtis
Tikslas ugdyti mokymo dalyvių atsparumą stresinėms situacijoms plėtoti emocinės savireguliacijos gebėjimus
Tikslas gilinti mokymo dalyvių socialinės psichologijos žinias plėtoti sudėtingų bendravimo situacijų ir konfliktų valdymo įgūdžius reikalingus efektyviai tarpusavio sąveikai
Mokymai suteikia žinių apie trauminį poveikį nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje tobulina specialistų turimas kompetencijas tarpinstituciniame bendradarbiavime stiprina pagalbos teikimą atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius
Mokymai siekia tobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą stiprinant profesines ir bendradarbiavimo kompetencijas dirbant smurto artimoje aplinkoje ir lyčių lygybės srityse
Mokymuose gilinamasi į smurto artimoje aplinkoje reiškinio teorinius ir praktinius aspektus išryškinant bendradarbiavimo svarbą formas organizuojant ir vykdant apsaugą pagalbą ir prevenciją smurto artimoje aplinkoje srityje
Tikslas skatinti su smurtu artimoje aplinkoje dirbančių asmenų bendradarbiavimą suteikiant žinių ir tobulinant praktinius įgūdžius specialistams dirbti tarpinstitucinėje komandoje ir taikyti įgytas kompetencijas savo darbe suteikiant apsaugą ir pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir reaguojant į smurto artimoje aplinkoje atvejus
Tikslas praplėsti savivaldybių specialistų kompetencijas smurto artimoje aplinkoje reiškinio suvokimo srityje
Smurto artimoje aplinkoje prevencija pagalbos teikimas šeimoje esant smurto apraiškoms suvokimo apie vaiko psichologinę raidą gilinimas
Mokymų tikslas supažindinti su seksualinio priekabiavimo apraiškomis realiose praktinėse situacijose
Tikslas padėti suprasti seksualinio smurto dinamiką tiek artimoje aplinkoje tiek už artimos aplinkos ribų
Tikslas parodyti skirtingus būdus kurti istorijas apie asmenis ar organizacijas panaudojant istorijų kūrimo principus ir žaidimus
Tikslas suteikti informacijos apie smurto lyties pagrindu apraiškas taikos ir karo kontekste bei migracijos procese
Tikslas suteikti informaciją apie smurto lyties pagrindu apraiškas internete ir vykdyti jų prevenciją
Tikslas suteikti informaciją jaunimui ir su jais dirbantiems specialistams apie sveikų pagarbių santykių kūrimą siekiant vykdyti smurto lyties pagrindu prevenciją jaunimo romantiniuose santykiuose
Nesąmoningą savo šališkumą stereotipams unconscious bias pastebėti ir atpažinti yra sunkiau nei stereotipus
Tikslas mokėti atpažinti psichologinio smurto ir patyčių apraiškas internete geriau suprasti kaip tai susiję su lyčių nelygybe
Tikslas stiprinti specialistų kompetencijas ir gebėjimus nukentėjusiam asmeniui suteikti reikalingą pagalbą grįstą lyčių lygybės nediskriminavimo ir empatijos principais
Kokie yra dažniausi stereotipai ir kaip jie daro įtaką lyčių lygybei
Mokymuose pateikiami statistikos mokslinių bei viešosios nuomonės tyrimų rezultatai mokslinės bei praktinės literatūros duomenys