Mokymai ir programos

Vedame mokymus lyčių lygybės temomis įmonėms bei organizacijoms. Šiuo metu turime paruošę daugiau nei 30 skirtingų programų, kurias galime pritaikyti pagal Jūsų poreikius.

Kategorijos:

Mokymai supažindina švietimo sektoriaus darbuotojus su lyčių stereotipais, lyčių lygybės ir saugios aplinkos mokykloje svarba, smurto apraiškomis ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos bei bendradarbiavimo teikimo mechanizmais
Mokymai suteikia žinių apie trauminį poveikį nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, tobulina specialistų turimas kompetencijas tarpinstituciniame bendradarbiavime, stiprina pagalbos teikimą atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius.
Mokymai siekia tobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, stiprinant profesines ir bendradarbiavimo kompetencijas, dirbant smurto artimoje aplinkoje ir lyčių lygybės srityse.
Mokymuose gilinamasi į smurto artimoje aplinkoje reiškinio teorinius ir praktinius aspektus, išryškinant bendradarbiavimo svarbą, formas, organizuojant ir vykdant apsaugą, pagalbą ir prevenciją smurto artimoje aplinkoje srityje.
Tikslas – skatinti su smurtu artimoje aplinkoje dirbančių asmenų bendradarbiavimą, suteikiant žinių ir tobulinant praktinius įgūdžius specialistams dirbti tarpinstitucinėje komandoje ir taikyti įgytas kompetencijas savo darbe, suteikiant apsaugą ir pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir reaguojant į smurto artimoje aplinkoje atvejus.
Tikslas – praplėsti savivaldybių specialistų kompetencijas smurto artimoje aplinkoje reiškinio suvokimo srityje.
Smurto artimoje aplinkoje prevencija, pagalbos teikimas šeimoje esant smurto apraiškoms, suvokimo apie vaiko psichologinę raidą gilinimas.
Mokymų tikslas – supažindinti su seksualinio priekabiavimo apraiškomis realiose praktinėse situacijose.
Tikslas – padėti suprasti seksualinio smurto dinamiką tiek artimoje aplinkoje, tiek už artimos aplinkos ribų.