Mokymų vedėjai

Viešinimo veiklų koordinatorė. MIC projektų vadovė nuo 2001 m., dirbanti su SADM programos projektais nuo 2005 m., koordinuoja įvairias informacines kampanijas, taip pat yra SKPC konsultantė.

Direktorė / lyčių lygybės ekspertė. MIC dirba nuo 1996 m. Direktorė nuo – 2008 m. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos valdybos pirmininkė nuo 2019 m. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė.

Teisininkė/ smurto artimoje aplinkoje/ lyčių lygybės ekspertė. MIC projektų vadovė ir koordinatorė nuo 2009 m.

Socialinė pedagogė – ekspertė, 21 metai pedagoginio darbo patirtis, auditorijos valdymo technika išsiskirianti lektorė.

Smurto artimoje aplinkoje/ lyčių lygybės ekspertė. Nuo 2008 m. teikiu nemokamas teisines konsultacijas asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje Moterų informacijos centre, nuo 2012 iki 2022 m. Specializuotos kompleksinės pagalbos centre teikė teisines konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

Psichologė, lektorė, Pagalbos moterims linijos programos Vilniuje vadovė. Moterų informacijos centre dirba nuo 2017 m. Pagalbos moterims linijos veikloje dalyvauja nuo 2015 m., pradžioje buvo savanorė, o nuo 2018 m., Moterų informacijos centrui pradėjus vykdyti Pagalbos moterims linijos programą, šiai programai centre vadovauja.

Sociologė, lyčių lygybės ir smurto lyties pagrindu ekspertė. Lyčių lygybės srityje dirba nuo 1994 m., daugiau nei 10 metų vadovavo Europos lyčių lygybės instituto Smurto lyties pagrindu programai ir komandai. Turi 20 metų mokymų ir dėstymo bei mentorystės patirtį.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centro konsultantė, smurto artimoje aplinkoje ekspertė, kuruojanti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, seminarų, konferencijų pranešėja – lektorė. 1996 - 2018 m. dirbo prevencijos srityje Klaipėdos vėliau Vilniaus apsk. Vyriausiame policijos komisariate (AVPK).

Moterų informacijos centro valdybos pirmininkė, afilijuotoji Vilniaus universiteto mokslininkė. Mokslininkė, visuomenininkė, politikė, lyčių lygybės ekspertė. Dalyvauja VU moksliniuose ir nevyriausybinių organizacijų projektuose. Turi per 30 m mokslinių tyrimų bei dėstymo lyčių lygybės temomis patirtį.