Mokymų vedėjai

Komunikacijos specialistė dirbanti lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje srityje. Vykdo komunikaciją socialiniuose tinkluose, rašo ir įgyvendina nacionalinius bei taprtautinius projektus, organizuoja ir veda mokymus.

Mindaugas Baranauskas, turintis daugiau kaip 25 metų darbo patirtį policijos sistemoje, o nuo 2014 m. vykdo pedagoginę veiklą, šiuo metu dirba Lietuvos policijos mokykloje ir yra M. Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos  lektorius. Per paskutinius 5 metus lektorius vedė mokymus daugiau kaip  500 akad. val., įvairių institucijų atstovams temomis, susijusiomis su Prekyba žmonėmis.

specializuoto kompleksinio pagalbos centro, teikiančio pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, konsultantė.

dirba smurto artimoje aplinkoje, lyčių lygybės ir žmogaus teisių srityse. Teikia konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Dalyvauja projektuose ir edukacijos veikose.

Smurto artimoje aplinkoje/lyčių lygybės/žmogaus teisių ekspertė. Teikia konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, dalyvauja projektuose, advokacijos, edukacijos veiklose.

Psichologė, lektorė, kognityvinės elgesio terapijos konsultantė, meditacijų praktikė.

Psichologė, lektorė, turinti 30 metų darbo patirtį.

Informacinių kampanijų įgyvendinimas. Lektorė teminėse srityse.

Moterų informacijos centro direktorė, Lietuvos Moterų teisių įtvirtinimo asociacijos valdybos pirmininkė, lektorė.

Teisininkė / smurto artimoje aplinkoje / lyčių lygybės ekspertė. Teisinių konsultacijų teikimas nuo 2006 metų.

Socialinė pedagogė – ekspertė, 21 metai pedagoginio darbo patirtis, auditorijos valdymo technika išsiskirianti lektorė.

Smurto artimoje aplinkoje/ lyčių lygybės ekspertė. Nuo 2008 m. teikiu nemokamas teisines konsultacijas asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje Moterų informacijos centre, nuo 2012 iki 2022 m. Specializuotos kompleksinės pagalbos centre teikė teisines konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

Psichologė, lektorė, Pagalbos moterims linijos programos Vilniuje vadovė. Moterų informacijos centre dirba nuo 2017 m. Pagalbos moterims linijos veikloje dalyvauja nuo 2015 m., pradžioje buvo savanorė, o nuo 2018 m., Moterų informacijos centrui pradėjus vykdyti Pagalbos moterims linijos programą, šiai programai centre vadovauja.

Sociologė, lyčių lygybės ir smurto lyties pagrindu ekspertė. Lyčių lygybės srityje dirba nuo 1994 m., daugiau nei 10 metų vadovavo Europos lyčių lygybės instituto Smurto lyties pagrindu programai ir komandai. Turi 20 metų mokymų ir dėstymo bei mentorystės patirtį.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centro konsultantė, smurto artimoje aplinkoje ekspertė, kuruojanti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, seminarų, konferencijų pranešėja – lektorė. 1996 - 2018 m. dirbo prevencijos srityje Klaipėdos vėliau Vilniaus apsk. Vyriausiame policijos komisariate (AVPK).

Moterų informacijos centro valdybos pirmininkė, afilijuotoji Vilniaus universiteto mokslininkė. Mokslininkė, visuomenininkė, politikė, lyčių lygybės ekspertė. Dalyvauja VU moksliniuose ir nevyriausybinių organizacijų projektuose. Turi per 30 m mokslinių tyrimų bei dėstymo lyčių lygybės temomis patirtį.