Jurgita Pečiūrienė

Jurgita Pečiūrienė, Sociologė, lyčių lygybės ir smurto lyties pagrindu ekspertė. Lyčių lygybės srityje dirba nuo 1994 m., daugiau nei 10 metų vadovavo Europos lyčių lygybės instituto Smurto lyties pagrindu programai ir komandai. Ilgametė tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimo, valdymo ir koordinavimo patirtis. Viena iš Moterų informacijos centro steigėjų ir pirmoji direktorė. Patirtis įvairiose smurto prieš moteris srityse- statistinių duomenų ir tyrimų analizė, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, smurto rizikos įvertinimas, persekiojimas, moterų genitalijų žalojimas, smurtas internetinėje erdvėje, rekomendacijų vyriausybėms rengimas, ir t.t. Mokymų ir seminarų vedėja, lektorė, mentorė. Tyrėja kiekybiniais ir kokybiniais metodais. Analitikė, patyrusi paraiškų vertintoja. Europos moterų lobistinės organizacijos smurto observatorijos narė, buvusi FRA, CEPOL darbo grupių narė, ES agentūrų tinklo prieš prekybą žmonėmis narė.