Roberta Pauliuščenkaitė

Roberta Pauliuščenkaitė, psichologė, lektorė, Pagalbos moterims linijos programos Vilniuje vadovė. Moterų informacijos centre dirba nuo 2017 m. Pagalbos moterims linijos veikloje dalyvauja nuo 2015 m., pradžioje buvo savanorė, o nuo 2018 m., Moterų informacijos centrui pradėjus vykdyti Pagalbos moterims linijos programą, šiai programai centre vadovauja. Nuo 2022 m. Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos (LEPTA) Valdybos narė. Specializuotos kompleksinės pagalbos centro programoje teikia psichologines konsultacijas nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje ar kitos nusikalstamos veikos asmenims. Įvairioms tikslinėms grupėms veda mokymus, seminarus, užsiėmimus, susijusius su lygių galimybių ir smurto artimoje aplinkoje problematika.