Mindaugas Baranauskas

Mindaugas Baranauskas, turintis daugiau kaip 25 metų darbo patirtį policijos sistemoje, o nuo 2014 m. vykdo pedagoginę veiklą, šiuo metu dirba Lietuvos policijos mokykloje ir yra M. Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos  lektorius. Per paskutinius 5 metus lektorius vedė mokymus daugiau kaip  500 akad. val., įvairių institucijų atstovams temomis, susijusiomis su Prekyba žmonėmis.