Rugilė Butkevičiūtė

Smurto artimoje aplinkoje/ lyčių lygybės ekspertė. Nuo 2008 m. teikiu nemokamas teisines konsultacijas asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje Moterų informacijos centre, nuo 2012 iki 2022 m. Specializuotos kompleksinės pagalbos centre teikė teisines konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Rugilė nuolat veda mokymus įvairioms tikslinėms grupėms lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu, prekybos žmonėmis, moterys taika ir saugumas, saugumo elektroninėje erdvėje temomis. Rugilė yra JAV Valstybės departamento programos Community Solutions ir Jungtinių Tautų Civilizacijų aljanso programų alumnė. Buvusi Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis koordinatorė, US – LT alumnų asociacijos valdybos narė, VšĮ Ribologija dirbančios su seksualinio smurto prevencija bendraįkūrėja. Gebėjimai. Viešasis kalbėjimas, mokymų vedimas, advokacija, lyčių lygių galimybių aspekto integravimas praktikoje, NVO komunikacijos stiprinimas, socialinių tinklų valdymas, tarptautinių ir nacionalinių projektų valdymas.