Nomeda Cibarauskienė

Nomeda Cibarauskienė, Specializuotos kompleksinės pagalbos centro konsultantė, smurto artimoje aplinkoje ekspertė, kuruojanti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, seminarų, konferencijų pranešėja – lektorė. 1996 – 2018 m. dirbo prevencijos srityje Klaipėdos vėliau Vilniaus apsk. Vyriausiame policijos komisariate (AVPK). Nuo 2011 m. būdama Vilniaus AVPK Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos ir administracinės veiklos skyriaus viršininke koordinavo LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme esančias nuostatas susijusias su policijos kompetencija, vykdė policijos veiksmų, susijusių su reagavimu į smurto artimoje aplinkoje įvykius, stebėseną, organizavo, kontroliavo, koordinavo smurto artimoje aplinkoje bendrosios ir individualiosios prevencijos priemones. 2004 – 2011 m. buvo tarpžinybinės grupės narė Vilniaus m. krizių centre, 2011 – 2018 m. buvo darbo grupės narė dėl LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo Vilniaus m. savivaldybėje. 2011 – 2018 m. rengė mokymų programas, vedė mokymus policijos, pasienio pareigūnams ir švietimo sektoriaus darbuotojams. 2019 m. baigė Individualios psichologijos instituto tėvų įgūdžių grupių vedimo programą. 2019 – 2020 m. dirbo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinėje švietimo agentūroje – vykdė projektines veiklas, susijusias su prekybos žmonėmis prevencija. Nuo 2019 m. emocinės pagalbos linijos „Vaikų linija“ supervizorė. 2019 m. baigė teisminės mediacijos specializuotus mokymus. Nuo 2020 m. dirba Moterų informacijos centre, Specializuotos kompleksinės pagalbos centro programoje.