Viceministrė Eglė Radišauskienė: „Mes kartu ir kiekvienas atskirai esame atsakingi, kad moterų ir vyrų lygios galimybės ir teisės būtų užtikrinamos“

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Jungtinių Tautų padėties komisijos 62-ojoje sesijoje Niujorke, skirtoje kaimo moterų ir mergaičių įgalinimo ir iššūkių siekiant lyčių lygybės temai, dalyvaujanti socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė kartu su kitų šalių atstovais dalinasi patirtimi, kaip įgalinti moteris, ypač kaimo vietovėse, užtikrinti joms prieigą prie teisinių, socialinių ir sveikatos paslaugų bei apsaugoti jas nuo smurto.

„Manau, kad mes kartu ir kiekvienas atskirai turime siekti balanso užtikrinant moterų ir vyrų lygias galimybes ir teises. Esame atsakingi, kad moterys nei Lietuvoje, nei Ramiojo vandenyno salose (kuriose net 2 iš 3 moterų susiduria su šia problema) nekentėtų nuo smurto, nei Lietuvoje, nei Karibuose (čia rodiklis siekia per 40 proc.) nesusidurtų su pajamų skurdu, kad Afrikos ir kitos mergaitės nebūtų verčiamos savo tėvų tekėti už 70-mečių vyrų, galų gale, kad moterys ir mergaitės turėtų vandens. Tai mūsų  visų atsakomybė“, – pabrėžė viceministrė Eglė Radišauskienė.

Sesijos metu vykstančiuose bendruosiuose debatuose dėl 4-osios pasaulinės konferencijos dėl moterų ir 23-osios Generalinės Asamblėjos specialiosios sesijos tęstinumo viceministrė Eglė Radišauskienė akcentavo, kad „siekiant kaimo moterų ir mergaičių ekonominio įgalinimo, labai svarbu įgyvendinti teisines ir politines priemones, didinti socialinę įtrauktį, gerinti gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, kuriant socialinę infrastuktūrą (dienos centrus mokyklinio amžiaus vaikams, krizės būstus nelaimių ištiktoms šeimoms, įskaitant smurto šeimose atvejus), skatinti moterų lyderystę ir dalyvavimą sprendimų priėmime“.

Anot viceministrės, itin svarbų vaidmenį atlieka nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos, socialiniai partneriai, bendruomenė siekiant mažinti moterų ir vyrų padėties skirtumus visose veiklos srityse, atliekant lyčių aspekto stebėseną savivaldybėse.

Kaip sesijos dalyviams pristatė Eglė Radišauskienė, Lietuva įgyvendina įvairias programas ir projektus, prisidedančius prie kaimo moterų ir mergaičių įgalinimo, kuriais siekiama skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, didinti kaimo moterų galimybes imtis verslo, skatinti moterų lyderystę, remti moterų ir vyrų lygybės principą įgyvendinančius projektus kaimo vietovėse.

Jungtinių Tautų padėties komisijos 62-ojoje sesijoje dalyvauja Jungtinių Tautų valstybių narių atstovai, kiti Jungtinių Tautų subjektai, akredituotos nevyriausybinės organizacijos.

Kaip rodo statistika, 2017 m. pradžioje kaimo moterys sudarė beveik 17 proc. Lietuvos gyventojų. Moterų buvo 223,5 tūkst. daugiau negu vyrų (1 mln. 535,7 tūkst. moterų ir 1 mln. 312,2 tūkst. vyrų), kaime – 478,3 tūkst. moterų ir 458,5 tūkst. vyrų. Lietuvoje moterų vidutinė gyvenimo trukmė 10,5 metų ilgesnė negu vyrų. 2017 m. pabaigoje kaimo moterų užimtumo lygis Lietuvoje siekė 44 proc., vyrų – 49 proc.

Parašykite komentarą