Už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingų ES ministrų dėmesys – socialinės politikos ateičiai bei moterų ir vyrų atlyginimų skirtumo mažinimui

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis kartu su kitais už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingais Europos Sąjungos ministrais Briuselyje vykstančiame susitikime diskutuoja ES socialinės politikos po 2020 m. bei moterų ir vyrų atlyginimų skirtumo mažinimo klausimais.

ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje politiniuose debatuose dėl ES socialinės politikos ateities akcentuota, kad ES lygiu patvirtindami Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos socialinių teisių ramsčio bendrai įsipareigojome dėl esminių principų įgyvendinimo nacionaliniu lygiu. Taip pat pabrėžta, jog bendrų europinių vertybių ir politinių tikslų siekimas turi ir toliau išlikti prioritetu formuojant ES socialinę ateitį naujojo programinio ciklo laikotarpiu bei kad Lietuva remia, jog būtų didinamas socialinės srities finansavimas.

„Formuojant naujas ES fondų programas, ypač svarbu lankstumas, reaguojant tiek į vietines sąlygas, tiek į besikeičiančias aplinkybes, taip pat biurokratinių procedūrų mažinimas, didesnis savarankiškumas naudojant finansinius išteklius ir atsakomybė už priimtus sprendimus“, – teigė ministras Linas Kukuraitis.

Politinių debatų dėl moterų ir vyrų atlyginimų skirtumo mažinimo metu ministras Linas Kukuraitis akcentavo, kad viena svarbiausių politikos priemonių yra atlyginimų skaidrumas ir viešinimas.

„2017 m. liepą įsigaliojusiu Darbo kodeksu siekiama skatinti įmonėse moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio mažėjimą. Įmonės, kuriose dirba per 20 darbuotojų, kasmet privalo pateikti įmonių taryboms ir profesinėms sąjungoms nuasmenintus duomenis apie vidutinį jų darbuotojų darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį, – sakė L. Kukuraitis. – Darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, privalo paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones. Taip pat Darbo kodekse tėvams siūloma lankstesnė darbo santykių sistema ir darbo grafikai, kurie palengvina šeimos, studijų ir darbo koordinavimą.“

Kaip pabrėžė ministras, būtina didinti įmonių ir organizacijų, socialinių partnerių ir visos visuomenės informuotumą, dėl to Lietuvoje organizuojami įvairūs mokymai, renginiai, informacinės kampanijos, pvz., vienodo darbo užmokesčio dienos minėjimai, lygiausios darbovietės, lygiausios savivaldybės apdovanojimai, moterų lyderystės renginiai ir pan. Lietuvoje moterų ir vyrų atlyginimo skirtumas 2016 m. siekė 14,4 proc. (ES valstybių narių vidurkis 16,2 proc.), o didžiausias – 38,3 proc.  – buvo finansų ir draudimo sektoriuje.

Šiandien ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje pritarta Tarybos išvadoms dėl 2018 m. Metinės augimo apžvalgos ir Bendrosios užimtumo ataskaitos bei pačiai Bendrajai užimtumo ataskaitai. Taip pat patvirtintos Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos bei Užimtumo komiteto parengtos pagrindinės gairės dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo.

Parašykite komentarą