Startuoja devintasis Lygiausios Darbovietės konkursas

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Šiemet Moterų informacijos centras teiraujasi ar manote, kad jūsų pensija bus tokia pat kaip ir kitos lyties jūsų kolegų už tokį patį ir vienodos vertės darbą, kurį dirbote visą savo gyvenimą?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe. Pareiga pagal kompetenciją rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, pilietybės iki šiol buvo numatyta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (tik viešajam sektoriui). Valstybės institucijos priemones lygioms galimybėms užtikrinti numato strateginio planavimo dokumentuose, o savivaldybių institucijos – savivaldybės strateginiame plėtros plane ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos plane.

O kaip tai vyksta iš tikrųjų? Kaip mes jaučiamės savo darbe, kaip jaučiasi mūsų kolegos, ar nenukenčia šeima, ar vadovybė investuoja į gerą atmosferą darbe, darbo sąlygų gerinimą?

Dalyvaukite konkurse Lygiausia darbovietė 2019!

[su_button url=”https://www.lygus.lt/lygiausios-darbovietes-2019-apklausa/” style=”flat” background=”#f49558″ size=”8″]Pildyti apklausą[/su_button]

Parašykite komentarą