Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika arba lyčių lygybės patarėjas valstybės ir savivaldybių įstaigoms

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lapkričio 24 d. Lyčių lygybės institute vyko mokymai Lietuvos savivaldybių asociacijos bei Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos nariams skirti išsamiai pristatyti projektų poveikio lytims vertinimo metodikos taikymą. Mokymų tikslas – supažindinti su sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika ir mokytis praktiškai ją taikyti, atsisakant neutralaus požiūrio į lytį teisinio reguliavimo procedūrinėje kultūroje.

>> Visas dokumentas 

Ši metodika parengta, vykdant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programą ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021metų gyvendinimo veiksmų planą 2015-2017 metams, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.
Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos 58 ir 59 punktai identifikuoja, kad viena iš esminių lyčių lygybės neefektyvaus įgyvendinimo problemų – sprendimų poveikio lytims vertinimo stoka.

Nors Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, teisės aktų ir kitų sprendimų projektai nėra vertinami poveikio moterų ir vyrų padėčiai aspektu. Stokojama lyčių aspekto integravimo ir lengvai taikomų poveikio lytims vertinimo metodų teisės aktuose ir įvairių sričių programose.

>>Skaitykite daugiau

Mokymai organizuoti remiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Moterų informacijos centras kartu su partneriais įgyvendina Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos veiksmų plano 2015–2017 m. priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

>>Programa

Pranešimai:

 

 

Parašykite komentarą