Smurtas artimoje aplinkoje: LMLO pasiūlymai Vyriausybei

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Smurtas prieš moteris  – aktuali problema visoje Europos Sąjungoje. Europos lyčių lygybės instituto duomenimis (toliau – EIGE), Lietuvoje 35% moterų yra patyrusios fizinį ar seksualinį smurtą. Šie duomenys tik iš dalies atspindi realybę, nes dažnai apie smurto prieš moteris atvejus nėra pranešama.

Lietuvoje skaičiavimai nebuvo atlikti, bet remiantis EIGE tyrimo duomenimis smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje (nukentėjo nuo sutuoktinio ar partnerio) Lietuvos valstybei kainuoja per metus – 649 549 555 EUR. Smurto prieš moteris kainą sumokame visi.

2012 m., remiantis LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu buvo įkurti Specializuotos pagalbos centrai (toliau – SPC).

Daugiausia pranešimų SPC gauna iš policijos. Tačiau tyrimai rodo, jog vos 15% nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių moterų praneša apie įvykį policijai. Vadinasi, maždaug 85% nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių moterų negauna pagalbos.

Moterų informacijos centro atliktos elektroninės apklausos duomenys (dalyvavo 16-ka iš 17-kos SPC) parodė, jog 62,5% veiklos viešinimui skiria vos 499 EUR per metus, 37,5% – iki 999 EUR per metus. Nepakankamos SPC paslaugų viešinimui skiriamos lėšos, bendro SPC numerio ir vizualinio identiteto nebuvimas nacionaliniu mąstu daro tiesioginę įtaką mažam SPC žinomumui visuomenėje.

Didžiausios skėtinės aktyviausias Lietuvos moterų organizacijas vienijančios organizacijos Lietuvoje – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos Smurto prieš moteris komitetas, vienijantis 14-ka iš 17 SPC Lietuvoje, teikia pasiūlymus LR Vyriausybei dėl SPC matomumo ir teikiamų paslaugų prieinamumo asmenims patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje didinimo:

 1. Organizuoti pagalbos nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje teikimą remiantis JTO CEDAW Konvencijos, ET Stambulo Konvencijos, ES Nusikaltimo aukų teisių direktyvos nuostatomis.
 2. Apskaičiuoti smurto prieš moteris kainą.
 3. Suderinti LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo, LR Baudžiamojo kodekso, LR Baudžiamojo proceso kodekso ir LR Civilinio kodekso nuostatas.
 4. Įtraukti Specializuotos pagalbos centrų atstovus į darbo grupes, rengiančias teisės aktus, susijusius su smurto artimoje aplinkoje problema.
 5. Įpareigoti policijos pareigūnus perduoti informaciją Specializuotos pagalbos centrams apie visus iškvietimus dėl smurto artimoje aplinkoje.
 6. Skirti lėšų:
  • specializuotiems mokymams, siekiant suformuoti vieningą smurto artimoje aplinkoje subjektams teikiančių specialistų požiūrį į smurto artimoje aplinkoje problemą;
  • smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonėms vykdyti ne tik rajoniniu, bet ir nacionaliniu mastu visus metus;
  • Specializuotos pagalbos centrų viešinimui, siekiant paskatinti nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje asmenis kreiptis asmeniškai;
  • Specializuotos pagalbos centrų darbuotojų profesinės kompetencijos didinimui.
 7. Kasmet didinti Specializuotos pagalbos centrų finansavimą, siekiant užtikrinti kokybišką pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims.
 8. Įpareigoti savivaldybes įtraukti smurto artimoje aplinkoje mažinimo priemones į strateginius plėtros ir veiklos planus bei numatyti lėšas savivaldybių biudžetuose.
 9. Sukurti saugią elektroninę platformą duomenims apie nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje asmenis rinkti ir sisteminti.
 10. Sukurti smurto artimoje aplinkoje mažinimo strategiją, apimančią smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims organizavimo priemones.
 11. Numatyti koofinansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms tarptautinius projektus, skirtus lyčių lygybės skatinimui ir smurto artimoje aplinkoje mažinimui.
 12. Įpareigoti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dalyvauti uždaruose ES kvietimuose teikti projektus, skirtus lyčių lygybės skatinimui ir smurto artimoje aplinkoje mažinimui.

Parašykite komentarą