Seimo skeptikai nesustabdys lygių galimybių plėtros šalyje

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Š. m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas antrą kartą atmetė Seimo Pirmininkės teiktą kandidatą į lygių galimybių kontrolierius. Nevyriausybines organizacijas vienijantis Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) reiškia susirūpinimą dėl kai kurių parlamentarų nepagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms.

Jau antros kompetentingos kandidatės nepatvirtinimas lygių galimybių kontroliere atspindi šio Parlamento kadencijoje vyraujančias netolerancijos nuostatas atskirų visuomenės grupių atžvilgiu bei diskredituoja Lietuvą tarptautiniame žmogaus teisių gynimo kontekste.

Atkreipiame dėmesį, kad Lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga, įgyvendindama Europos bei Lietuvos nacionalinius teisės aktus, yra atsakinga už diskriminacijos apraiškų įvairių pažeidžiamų grupių asmenų atžvilgiu tyrimą, lygių galimybių visiems skatinimą. Nuo 2010 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai pavesta stebėti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą. Todėl jau antrus metus tebesitęsiantis sąstingis bei sprendimų nepriėmimas skiriant valstybės atsakingus pareigūnus rodo susiformavusį Seimo „neveiksnumą“ vykdant savo tiesiogines pareigas.

Pažymime, kad lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai nepriskirtas tos pačios lyties asmenų partnerystės instituto steigimas, todėl kai kurių Seimo narių eskaluojama panika šiuo klausimu laikytina politine manipuliacija visuomenės prietarais.

Raginame Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininką L. Talmont užimti aktyvesnę poziciją supažindinant Seimo narius su tarptautiniais Lietuvos įsipareigojimais nediskriminavimo, moterų ir vyrų lygybės, lygių galimybių politikos klausimais. Užtikriname, kad Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas ir toliau aktyviai bendradarbiaus su Lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga bei Europos ombudsmenų tinklu, ES Pagrindinių teisių agentūra ir kitomis žmogaus teisių apsaugos institucijomis šviesdamas visuomenę žmogaus teisių klausimais bei siekdamas praktinio lygių galimybių politikos įgyvendinimo tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. Forumas įkurtas 2010 m.

Parašykite komentarą