Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos, pagalbos ir paslaugų užtikrinimo nuo jo nukentėjusiems asmenims bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Asociacija „Moterų informacijos centras“ kartu su partneriais1 2019–2022 m. įgyvendino projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“, finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kurio tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinumą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje prieinamumą bei kokybę.

 

Projekto metu veiklos vykdytos šiomis kryptimis:

‒        Viešinimas. Vykdyta aktyvi nacionalinė viešinimo kampanija nacionalinėje televizijoje (400 video reklamų), socialiniuose tinkluose (521 žinutė) ir 38 gydymo įstaigose, parengta ir publikuota 60 straipsnių ir t.t.

‒        Mokymai ir diskusijos:

    • 1263 smurto artimoje aplinkoje srityse dirbantys specialistai iš visų 60-ies Lietuvos savivaldybių dalyvavo diskusijose ir mokymuose, kurių metu aptarti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsaugos užtikrinimo ir pagalbos jiems teikimo klausimai bei iššūkiai, prevencijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo galimybės;  
    • 88 Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (toliau – SKPC) specialistai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ir supervizijose bei parengė SKPC teikiamos pagalbos kokybės vertinimo gaires;
    • 18 komunikacijos specialistų dalyvavo diskusijoje, kurios metu aptarė komunikacijos apie smurtą artimoje aplinkoje iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus.

‒        Mokslinis tyrimas. Atliktas mokslinis tyrimas „Pagalbos kokybė, prieinamumas ir efektyvumas nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje požiūriu“, kuris atskleidė apsaugos, pagalbos ir bendradarbiavimo kliūtis, kurių pagrindu buvo suformuotos rekomendacijos joms įveikti.

‒        Visuomenės apklausa. Įgyvendintos 3 reprezentatyvios gyventojų apklausos apie smurto artimoje aplinkoje problemos žinomumą, kurios parodė, kad didėja nepakantumas smurtui artimoje aplinkoje (2019 m. 79 proc. gyventojų nepateisino smurto artimoje aplinkoje; 2022 m. – 92 proc.), Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų žinomumas (2022 m. 12 proc. respondentų žinojo apie SKPC, kai 2019 m. – nė vienas) bei pasitikėjimas policija (2019 m.  į policiją kreipėsi 14 proc. nukentėjusiųjų, o  2022 m. – 17 proc.).

Įgyvendinus projektą parengtos „Rekomendacijas dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos, pagalbos ir paslaugų užtikrinimo nuo jo nukentėjusiems asmenims bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo“.

 

1Asociacija „Kauno apskrities moterų krizių centras“, asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, asociacija „Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras“; VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“, asociacija „Lietuvos moterų lobistinė organizacija“ ir Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius.

Parašykite komentarą