Projekto “Putting victims first” partnerių susitikimas

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Vasario 13d. įvyko projekto “Aukos interesai – svarbiausi” („Putting Victims first“) partnerių susitikimas Valencijoje. Jo metu Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Ispanijos atstovai aptarė jau įvykdytas projekto veiklas, planavo tolesnius projekto žingsnius.

Šio projekto partneriai jau įgyvendino tyrimą kurio pagrindinis tikslas – ištirti ir įvertinti smurto artimoje aplinkoje teisinį reglamentavimą ir institucijų bei organizacijų bendradarbiavimą įgyvendinant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Šio tyrimo metu buvo įvykdyta Lietuvos ir Europos teisinių dokumentų analizė, atliktas kokybinis tyrimas šiuo metu vertinamas smurto artimoje aplinkoje prevencijos mechanizmas. Tyrimo metu buvo apklausti ekspertai dirbantys šioje srityje: teisėjai, kaltintojai, socialiniai darbuotojai, psichologai. Taip pat buvosuorganizuotas giluminius interviu su smurto artimoje aplinkoje auka. Šis tyrimas padėjo atskleisti smurto artimoje aplinkoje atvejų nagrinėjimo ir sprendimo stipriąsias ir silpnąsias puses. Šio tyrimo rezultatų pagrindu bus formuojami mokymų moduliai specialistams dirbantiems su smurto artimoje aplinkoje aukomis.

Antrajame projekto etape ekspertai iš Didžiosios Britanijos ir Ispanijos dalinsis gerąja patirtimi su Lietuvos, Latvijos ir Estijos specialistais apie smurto artimoje aplinkoje atvejų nagrinėjimą trišalio bendradarbiavimo pagrindu (teisėjo, kaltintojo ir socialinio darbuotojo) bus skatinamas dialogas tarp šių trijų šalių viso proceso metu akcentuojant bendradarbiavimą atsižvelgiant į aukos interesus. Lietuvos teisėjai, prokurorai ir socialiniai darbuotojai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Numatoma mokymus vykdyti 2013 metais, jų metu bus apmokyti 30 Lietuvos, 30 Latvijos ir 30 Estijos specialistų.

Projektas vykdomas Europos Sąjungos JUSTICE programos lėšomis.

flag_yellow_low

Parašykite komentarą