Mes saugūs bendruomenėje

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Moterų informacijos centras kartu su partneriais [1] ir toliau nenuilstamai ieško būdų, kaip kurti saugią aplinką visiems bendruomenės nariams. Saugi bendruomenė – tai tokia bendruomenė, kurioje jaučiasi saugus kiekvienas jos narys.

Siekiant didinti bendruomenės, kurios dalimi esame kiekvienas iš mūsų, saugumą, 2023 m. Moterų informacijos centras pristato projektą „Mes saugūs bendruomenėje“, kuris finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projekto tikslas – informuota ir smurto artimoje aplinkoje problemai jautri visuomenė.

Šiam tikslui pasiekti, projektas orientuotas į šių uždavinių ir su jais susijusių veiklų įgyvendinimą:

Projekto uždaviniai: Priemonės ir veiklos uždaviniams įgyvendinti:
1. Informuoti jaunimą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis ir ugdyti jų gebėjimą atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, tuo tikslu įgalinant bendruomenės pareigūnus ir pasitelkiant juos darbui su jaunimu. § Moterų informacijos centro rengtų metodinių priemonių darbui su jaunimu įvertinimas, atranka (2–3 priemonės), adaptavimas 45 minučių pamokos formatui.

§ Parengiamos interaktyviai ir skaitmeniškai patrauklios priemonės, edukacinė medžiaga.

§ 8 ak. val. mokymai bendruomenės pareigūnams, kurių metu jie apmokomi dirbti su jaunimu, naudojantis parengta interaktyvia edukacine medžiaga.

§ Bendruomenės pareigūnų pilotiniai užsiėmimai jaunimui, pasitelkiant parengtą interaktyvią edukacinę medžiagą.

§ Interaktyvių metodinių priemonių koregavimas pagal bendruomenės pareigūnų pateiktus atsiliepimus ir pastabas, kurios buvo gautos pilotinių mokymų metu.

§ Parengtos metodinės interaktyviosios priemonės patalpinimas svetainėje www.lygus.lt polapyje.

§ Interaktyvios edukacinės medžiagos nuotolinis pristatymas suinteresuotoms institucijoms.

2. Tobulinti specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje srityje, gebėjimus ir kompetencijas vykdyti prevencines veiklas, siekiant informuotos ir smurto artimoje aplinkoje problemai jautrios visuomenės. § 12 ak. val. mokymo programos parengimas.

§ 12 ak. val. kūrybinės dirbtuvės, kurių metu SAA srityje dirbantys specialistai kuria rekomendacinių prevencinių priemonių savivaldybių strateginiams planams rinkinį.

§ 2 ak. val. nuotolinė diskusija suinteresuotoms šalims, kurios metu pristatomas rekomenduojamų prevencinių priemonių rinkinys ir kiti dirbtuvių metu analizuota aktualūs klausimai.

 

3. Stiprinti Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir atvejo vadybininkų tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje. § Parengiama 12 ak. val. mokymo programa (8 ak. val. seminaras ir 4 ak. val. atvejų aptarimas).

§ 12 ak. val. mokymai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje dirbantiems vaiko teisių apsaugos specialistams, atvejo vadybininkams, policijos ir Specializuotos kompleksinės pagalbos centro specialistams.

 

4. Įgalinti moteris kurti konstruktyvius tarpasmeninius santykius, paremtus lyčių lygybe ir tarpusavio pagarba, formuoti konfliktų sprendimo įgūdžius, organizuojant dramos terapijos užsiėmimus. § Dramos terapijos užsiėmimai ne mažesnei kaip 10 moterų grupei. Iš viso: 5 dramos terapijos užsiėmimai po 2 ak. val., 10 įgalintų moterų.

 

Projekto veiklų geografinė aprėptis. Projekto veiklos tiesiogiai bus įgyvendinamos 5-iose Vilniaus apskrities savivaldybėse: Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r., Šalčininkų r., Švenčionių r.

 

[1] Projekto partneriai: Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, Lietuvos kurčiųjų draugija.

 

Projektas „Mes saugūs bendruomenėje“ yra finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projekto įgyvendinimui skirta 47 223,72 Eur.