Pagalbos tarnyba

Pagalba nukentėjus nuo nusikalstamos veikos:

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
Telefonu: +370 652 55286
Elektroniniu paštu: [email protected]

Kokią pagalbą gausiu?

Teikiame nemokamą, konfidencialią, profesionalią pagalbą nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos. Esant poreikiui pagalba gali būti anoniminė.

Emocinis palaikymas

Asmenį išklausome, suteikiame emocinį palaikymą. Patyrus nusikaltimą lengva pradėti save kaltini, žmonės jaučiasi sumišę, išsigandę, kartais pikti, todėl pirmosiose konsultacijose emocinis palaikymas yra itin svarbus.

Informavimas

Tai svarbi pagalbos teikimo dalis. Mes suteikiame šią informaciją, supažindiname su teisėmis ir nukreipiame į institucijas, kurios jas užtikrina, padeda naviguoti tarp institucijų, jei yra poreikis, organizuojame palydėjimą.

Organizavimas

Atsižvelgę į nukentėjusio asmens poreikius ir į aplinkybes, aptariame galimus sprendimo būdus, organizuojame pagalbos teikimą. Taip pat galimas tarpininkavimas su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei su kitomis pagalbą teikiančiomis institucijomis, atstovaujant nukentėjusiojo asmens interesams.

Teisininkų konsultacijos

Esant poreikiui, teisininkai suteikia nemokamas teisines konsultacijas, padeda suprasti teisinius dokumentus, teismo nuosprendžius, gali parengti reikalingus dokumentus.

Psichologinė pagalba

Nukentėjusiajam pageidaujant teikiame vienkartinę ar tęstinę psichologo pagalbą. Specialistai išklauso ir padeda atsigauti po emocinio sukrėtimo ir traumos.

Moterų informacijos centras

Lietuvoje per vienerius metus užregistruojama tarp 42 ir 45 tūkstančių nusikaltimų, tai yra virš 120 nusikaltimų per dieną.

Teikiamų nemokamų konsultacijų skaičius nėra ribotas, jei po metų žmogų vėl ištinka nelaimė, visos paslaugos ir dar kartą yra teikiamos nemokamai.

Pagalba teikiama visiems Lietuvos gyventojams, o jei iškyla kalbos barjeras, vertėjo paslauga taip pat teikiama nemokamai. Jei nukentėjęs asmuo negali atvykti, tai irgi ne problema, nes konsultacijos organizuojamos ir nuotoliniu būdu.

Kiekviena situacija yra savita ir nėra vieno sprendimo būdo, kuris tiktų visiems. Įsiklausome į kiekvieno žmogaus poreikius, juos atliepiame ir pasiūlymo geriausius galimus sprendimu būdus.

Esame Specializuotos pagalbos tarnybų asociacijos nare ir kartu kuriame pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų sistemą. Daugiau informacijos asnukentejau.lt

Ieškote pagalbos

Teikiame profesionalią, nemokamą ir konfidencialią pagalbą

Kaip jautiesi? Pasikalbėkime. Moterų informacijos centras yra viena iš "Pagalbos moterims linijos" programą vykdančių organizacijų, teikiančių nemokamą, konfidencialią ir anonimišką emocinę paramą telefonu ir internetu.
Patiri artimo žmogaus smurtą? Moterų informacijos centras yra vienas iš SKPC, kuris teikia nemokamą, konfidencialią, specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.