Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai – pasiekimų žmogaus teisių srityje metraštis

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

2020 metų balandžio 9 dieną Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyva organizuojami Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai Lietuvoje bus rengiami jau septintąjį kartą. Nuo 2014 metų, kai renginys buvo organizuotas pirmą kartą, iniciatyva išaugo į kasmetinę šventę, kuri lygybės ir įvairovės srityje dirbantiems aktyvistams prilygsta metų renginiui.

Kam ir kokiomis aplinkybėmis kilo idėja Lietuvoje organizuoti tokio pobūdžio apdovanojimus? Kuo buvo ypatinga pirmoji apdovanojimų ceremonija? Kokia šių apdovanojimų reikšmė ir ateities perspektyva? Šiuos ir kitus klausimus artėjant Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremonijai Valdovų rūmuose aptarėme su Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo atstovais: sociologe, Vytauto Didžiojo universiteto profesore ir Naujųjų religijų ir informacijos centro viena iš steigėjų Milda Ališauskiene ir Vilniaus „Bočių“ valdybos nariu bei Europos pagyvenusių žmonių rūpybos federacijos asociacijos Lietuvoje prezidentu Povilu Butkumi.

Kam ir kaip kilo idėja organizuoti Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus?

Milda Ališauskienė: Idėja organizuoti šiuos apdovanojimus kilo Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo atstovams. Šis forumas vienija nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. Organizuodami Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus siekėme atkreipti visuomenės dėmesį į mūsų atstovaujamų visuomenės grupių problemas. Tuo metu bendrai su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vykdomas projektas leido surengti pirmuosius apdovanojimus. Ši nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus partnerystė organizuojant Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus tęsiasi iki šiol.

Povilas Butkus: Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo atstovai bendradarbiavo dar prieš pradedant organizuoti apdovanojimus. Tuo metu pirmininkavau Vilniaus „Bočių“ bendrijai. Idėja organizuoti apdovanojimus kilo asociacijos LGL atstovams, o kitos Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo organizacijos ją palaikė. Taip buvo išgryninta apdovanojimų koncepcija.

Gal galėtumėte prisiminti pirmąją Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremoniją?

Milda Ališauskienė: Pirmieji Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai vyko Vilniaus mažajame teatre. Tai buvo kamerinis, bet labai šviesus renginys, kuriame vyravo puiki atmosfera. Renginys tapo didele švente organizacijoms, kurios inicijavo šiuos apdovanojimus. Manau, kad buvo žengtas svarbus žingsnis žmogaus teisių įtvirtinimo srityje. Vėliau šie apdovanojimai tapo tradicija. Džiugu, kad įvertinamos ryškiausios praėjusių metų iniciatyvos už nuopelnus lyčių lygybės, tautų dialogo, LGBT lygiateisiškumo, amžiaus, negalios, religijų ir įsitikinimų, metų proveržio bei atviros visuomenės puoselėjimo srityse.

Povilas Butkus: Pirmosios apdovanojimų ceremonijos metu už kartų dialogo stiprinimą buvo apdovanota mūsų organizacijos atstovė Monika Jakimavičienė. Apdovanojimai pranoko mūsų lūkesčius, tad buvo nutarta juos organizuoti ir kitais metais. Štai šiemet apdovanojimai įvyks jau septintąjį kartą.

Kuri apdovanojimų ceremonija buvo įsimintiniausia?

Milda Ališauskienė: Didžiausią įspūdį paliko pati pirmoji apdovanojimų ceremonija. Galbūt būsiu kiek šališka, tačiau svarbios buvo ir ceremonijos, kuriose pati buvau įvertinta.

Povilas Butkus: Man atrodo reikšminga, kad apdovanojimai pradėti organizuoti Valdovų rūmuose, o ceremonija tiesiogiai transliuota LRT Plius kanalu. Tai suteikia ceremonijai tam tikro solidumo. Taigi manau, kad sustiprėjo apdovanojimų įvaizdis ir pasiekiamumas visuomenei.

Kokia Nacionalinio lygybės ir įvairovės apdovanojimo reikšmė?

Milda Ališauskienė: Apdovanojimų metu atkreipiamas dėmesys į įvairias lygybės ir įvairovės srityje pasižymėjusias iniciatyvas, projektus, organizacijas. Šis renginys parodo, kad žmogaus teisės yra mūsų visuomenės gyvenimo dalis. Kita vertus, labai svarbus aspektas yra tai, kad šiuos apdovanojimus kartu rengia nevyriausybinio ir vyriausybinio sektoriaus atstovai. Tai ypatingai svarbu, nes dažnai viešojoje erdvėje matome nesusikalbėjimą tarp nevyriausybinio ir vyriausybinio sektoriaus. Taigi Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai rodo, kad įmanoma sėkmingai bendradarbiauti organizuojant šį svarbų įvykį.

Kalbant iš asmeninės pozicijos, gauti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai man tapo svarbiu įvertinimu. Pirmąjį kartą apdovanojimą gavau religijų ir įsitikinimų įvairovės srityje. Buvo įvertinta mano akademinė bei visuomeninė veikla religijos laisvės, nediskriminavimo bei tolerancijos srityje. Iš tiesų, šis apdovanojimas yra savotiškas paskatinimas ir įpareigojimas toliau dirbti minėtoje srityje. Antrojo apdovanojimo sulaukiau už metų proveržį, kuriuo tapo Nacionalinis žmogaus teisių forumas. Organizuodama šį forumą atlikau moderatorės funkciją, nes prie forumo prisidėjo daugelio skirtingų sektorių atstovai: nevyriausybinės organizacijos, vyriausybinis sektorius, akademinė bendruomenė, tarptautinė bendruomenė. Taigi šis apdovanojimas tapo mano asmeninių pastangų įvertinimu bei prie apdovanojimų organizavimo prisidėjusių grupių indėlio pripažinimu.

Povilas Butkus: Manau, kad šis apdovanojimas svarbus diskriminacijos pažeidžiamų visuomenės grupėms bei jų interesams atstovaujančioms organizacijoms. Vis dar nepakankamai įvertiname lygybės ir įvairovės srityje dirbančius žmones. Privalome siekti tolerancijos, sutarimo ir lygybės tarp visų visuomenės grupių.

Kaip manote, kaip šie apdovanojimai keisis ateityje?

Milda Ališauskienė: Tikiuosi, kad Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai ir toliau vyks kiekvienais metais, nes jie yra svarbūs tiek mūsų visuomenei, tiek žmonėms, kurie dirba žmogaus teisių srityje. Neabejoju, kad visada bus žmonių, organizacijų ir iniciatyvų, kurie bus verti šių apdovanojimų. Nesiimu prognozuoti, ar ir kaip jie keisis, tačiau norėčiau palinkėti, kad apdovanojimai ir toliau būtų organizuojami. Kasmet teikiami apdovanojimai – ne tik atskirų žmonių, organizacijų ar iniciatyvų įvertinimas, bet ir mūsų visų laimėjimo žmogaus teisių srityje išraiška.

Povilas Butkus: Manau, kad Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų idėja vis dar turi prasmę. Šis renginys didina visuomenės sąmoningumą apie įvairias diskriminacijos formas. Taigi norisi palinkėti apdovanojimams daugiau žinomumo.

 

 

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – viešoji įstaiga Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir asociacija LGL.

Parašykite komentarą