Moterys Europoje vis dar uždirba vidutiniškai 16,4 % mažiau nei vyrai

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Remiantis naujausiais duomenimis, kuriuos Europos vienodo darbo užmokesčio dienos proga paskelbė Europos Komisija, ES moterys vis dar uždirba vidutiniškai 16,4 % mažiau nei vyrai. 2011 m. kovo 5 d. Europos Komisijos paskelbta Europos vienodo darbo užmokesčio diena (žr. IP/11/255) minima antrą kartą.

Šiuo europiniu renginiu atkreipiamas dėmesys į tai, kiek dienų moterys turi papildomai dirbti, kad uždirbtų tiek pat, kiek vyrai. Europos Komisija nori didinti informuotumą apie šį moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą Europos Sąjungoje. Šiais metais Vienodo darbo užmokesčio diena, kurią daugiausia dėmesio bus skirta darbdaviams, minima prieš kovo 8-ąją – Tarptautinę moters dieną. „Europos vienodo darbo užmokesčio diena primena mums, kiek dienų ir valandų nuo sausio 1 d. moterys išdirbo „už dyką“. Vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas į ES sutartis įtrauktas 1957 m. Pats laikas jį visapusiškai įgyvendinti,“ – kalbėjo Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Iš naujausių duomenų matyti, kad 2010 m. Europos Sąjungoje moterų ir vyrų darbo užmokestis vidutiniškai skyrėsi 16,4 %.

Pastaraisiais metais šis skirtumas kiek sumažėjo – anksčiau jis siekė 17 % ar net daugiau. Darbo užmokesčio skirtumas svyruoja nuo maždaug 2 % Lenkijoje iki daugiau nei 27 % Estijoje. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas – visos ekonomikos masto moterų ir vyrų darbo užmokesčio už valandą neatskaičius mokesčių vidutinis skirtumas – išlieka didelis, be to, skirtingose šalyse ir sektoriuose šis rodiklis labai skiriasi. Jis atspindi profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo problemą: daug moterų ima vaiko priežiūros atostogas ir dirba ne visą darbo dieną. Nežiūrint bendrų gana teigiamų tendencijų, kai kuriose valstybėse narėse, kaip antai Bulgarijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje, darbo užmokesčio skirtumas didėja. Būtina didinti informuotumą, kad darbdaviai, darbuotojai ir suinteresuotosios šalys žinotų, kodėl moterų ir vyrų darbo užmokestis vis dar skiriasi ir kaip tą skirtumą galima sumažinti.

Naujos priemonės apima:

  • Mokymus bendrovėms ir dalijimąsi gerąja patirtimi lyčių lygybės srityje, metodus ir priemones šalinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus bendrovėse;
  • Vaizdo klipą, kuriame akcentuojama dabartinė moterų ir vyrų darbo užmokesčio nelygybė;
  • Atnaujintą informavimo kampanijos svetainę, kuri papildyta nauju skyriumi apie didelę socialinių partnerių kolektyvinių sutarčių svarbą mažinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą;
  • Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo nustatymo priemones; kontrolinį sąrašą, kurio tikslas – į kolektyvines sutartis įtraukti vienodo darbo užmokesčio principą;
  • Nacionalinius renginius 17-oje valstybių narių, kurių tikslas – skleisti informaciją apie darbo užmokesčio skirtumus.

Pagrindiniai faktai

Siekdama sumažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą ir pašalinti daugialypes jo priežastis, Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, nes veiksmų reikia imtis įvairiais lygmenimis. 2011 m. gruodžio mėn. Komisija surengė susitikimą, kuriame pasidalyta gerąja patirtimi šalinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Vokietijos vyriausybė pristatė 2009 m. pradėtą taikyti priemonę (Logib-D programinė įranga), kuri suteikia bendrovėms galimybę analizuoti jose dirbančių moterų ir vyrų užmokesčio skirtumą. Austrija pristatė naujas teisėkūros priemones, kurių tikslas – didinti pajamų skaidrumą bendrovėse; viena iš šių priemonių – prievolė teikti metines ataskaitas apie darbo užmokesčio skirtumą. Dėl ES ir nacionalinės teisės aktų, kuriais reglamentuojamas vienodas darbo užmokestis, sumažėjo tiesioginės diskriminacijos atvejų, kai skiriasi visiškai tokį patį darbą dirbančių vyrų ir moterų darbo užmokestis. Tačiau darbo užmokesčio skirtumas visoje darbo rinkoje rodo, kad nelygybė tebėra.

Daugiau informacijos: Europos Komisija. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas; Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis; Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

Parašykite komentarą