Moterų informacijos centras prisijungė prie LMLO projekto

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Moterų informacijos centras – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) narys. Bendromis veiklomis su organizacija bei kitomis NVO-narėmis skatinama lyčių lygybės politika, rengiami mokymai bei seminarai, vykdomi projektai. 2023-2024 metais MIC kaip partneris prisijungia prie projekto Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas, jos narių ir savanorių kompetencijų didinimas bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, siekiant užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą moterų ir vyrų lygybės politikoje.

Kartu su kitais projekto partneriais – Kauno moterų linija, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru, Socialinių inovacijų fondu – siekiama įgyvendinti projekto tiklslą: sustiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos gebėjimus sistemingai ir efektyviai siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės Lietuvoje, padidinant jos narių bei savanorių kompetencijas bei plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto numatytas rezultatas yra poveikio darymas efektyvesniam moterų ir vyrų lygių galimybių politikos Lietuvoje įgyvendinimui, remiantis Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) advokacijos mechanizmais bei tarptautinės partnerystės įgyta patirtimi. Taip pat numatomas LMLO bendradarbiavimas su tarptautine organizacija IWRAW Asia Pacific. Planuojama parengti šešėlinę ataskaitą Jungtinių Tautų (JT) Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui, pateikti ją 2023 m. bei efektyviai pristatyti 2024 m. organizacijos mokymuose ir JT CEDAW Komiteto posėdyje. Taip pat, bendradarbiaujant su skėtinėmis tarptautinėmis organizacijomis Coalition Abolition Prostitution International (CAP Intl) bei Europos migrančių moterų tinklu (ENoMW) bus pasirengta advokacijos veikloms Lietuvoje dėl Lygybės modelio įgyvendinimo.

Siekiant užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą moterų ir vyrų lygybės politikos formavimo srityje, projekto metu keliamos LMLO narių kompetencijos strategiškai atstovauti visuomenės interesus moterų ir vyrų lygybės politikos srityje, apmokant 30 LMLO narių-organizacijų atstovų bei organizuojant strateginio LMLO 2023-2027 m. plano rengimo dirbtuves 15-ai LMLO narių. 2023 ir 2024 m. numatoma parengti ir pateikti po 5 raštiškus pasiūlymus dėl moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo Lietuvoje, 2024 m. bus organizuojamos advokacinės veiklos Lygybės modelio Lietuvoje įgyvendinimui, taip pat  vykdoma tolimesnė JT CEDAW Komiteto rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo stebėsena bei advokacija.

Siekiant vykdyti Pagalbos moterims linijos plėtrą, užtikrinti veiklos tvarumą ir teikiamos pagalbos kokybę, numatoma:

  • Kasmet (2023 m. ir 2024 m.) apmokyti po 10 savanorių Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje. Iš viso per projektą bus apmokyta 60 savanorių.
  • Vykdyti atvejų analizės aptarimus grupėse (Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje). Iš viso per projektą bus organizuoti 36 grupiniai užsiėmimai atvejų analizės aptarimams.
  • Užtikrinant naujų savanorių praktinių žinių įgijimą, organizuoti 120 stebėjimų, kuriuose savanoris naujokas stebi kaip patyręs savanoris konsultuoja į liniją besikreipiančius asmenis.

Visa projekto informacija skleidžiama viešai per pareiškėjo ir partnerių tinklalapius, taip pat socialinių tinklų paskyras, siekiant užtikrinti projekto viešumą.

 

Projektui skirta 2023 m.– 67000 EUR. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

Parašykite komentarą