Ministrė A. Pabedinskienė: „Turime tol siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės, kol lyčių nelygybė bus visiškai panaikinta“

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Dalyvaudama Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos 60-ojoje sesijoje Niujorke (JAV), skirtoje moterų įgalinimui ir ryšiui su darniu vystymusi, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pabrėžė, jog būtina toliau stengtis siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės įvairiose srityse, kad lyčių nelygybė būtų panaikinta visiškai.

„Jeigu norime iki 2030 m. pasiekti, kad visos moterys ir visi vyrai būtų užimti, turėtų orumo nežeminantį darbą bei gautų vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą, privalome sudaryti ir užtikrinti vienodas galimybes didesniam moterų skaičiui dirbti ar turėti verslą. Taip pat būtina mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus arba padidinti moterų galimybes patekti į darbo rinką“, – sakė A. Pabedinskienė.

Apskrito stalo diskusijos, skirtos lyčių lygybės ir moterų įgalinimo stiprinimui, metu ministrė atkreipė dalyvių dėmesį, jog pagrindiniai Lietuvos valstybinės programos prioritetai yra skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus, skatinti lyčių aspekto integravimo iniciatyvas ir didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.

„Vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių ir iššūkių yra sumažinti atotrūkį tarp teisinės sistemos ir jos įgyvendinimo. Turime spręsti visų ir įvairių formų diskriminacijos klausimus ir įveikti lyčių stereotipus“, – pabrėžė A. Pabedinskienė.

Nors į daugumos šalių konstitucijas ir teisės aktus įtrauktos lyčių lygybės nuostatos, pastebima, jog įvairiuose sektoriuose išlieka diskriminacinės teisinės kliūtys įgalinant moteris ir įgyvendinant jų žmogaus teises. Pavyzdžiui, neseniai paskelbtoje Pasaulio banko ataskaitoje akcentuojamas diskriminacijos dėl lyties gajumas teisėje: iš apžvelgtų 173 šalių, 155 šalyse yra mažiausiai vienas įstatymas, trukdantis moterų ekonominėms galimybėms, kurios taip pat susijusios su ekonominių rezultatų skirtumais. Todėl Moterų padėties komisijos 60-ojoje sesijoje valstybės raginamos peržiūrėti savo teisės aktus ir procesus, siekiant užtikrinti lyčių lygybės aspektus.

Informacija:

SADM Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 4258.

Parašykite komentarą