Minime Europos nusikaltimų aukų dieną

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

2022 m. vasario 22 d.

Pranešimas žiniasklaidai

Šiandien – Europos nusikaltimų aukų diena.  Kasmet vienas iš septynių žmonių visoje Europoje nukenčia nuo nusikalstamos veiklos: smulkių ar stambių vagysčių, sukčių, išviliojusių  santaupas, ar kitų nusikaltimų.

Nukentėjusių daugėja ir dėl plačiai naudojamo interneto, o nusikaltimai elektroninėje erdvėje itin suintensyvėjo pandemijos metu. Paskaičiuota, kad kiekvienais metais 15% europiečių nukenčia nuo rimtų nusikaltimų. Net  86 %, patyrę fizinį smurtą niekur nesikreipė pagalbos. Lietuvoje vien 2020 m. užregistruota 28 404 fizinių asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, 2021 m. sausio – lapkričio mėn. – 22 763.  Informatikos ir ryšių departamento prie VRM duomenimis, 2021 m. Lietuvoje registruotos 42 525 nusikalstamos veikos.

                                                                                                                     

Dažnai nukentėjusieji  apie nusikaltimus nepraneša, nes yra išsigandę ir sutrikę arba nedrįsta dėl visuomenėje paplitusio aukos kaltinimo. Todėl labai daug nusikaltimų aukų lieka neišgirstos ir negauna tinkamos pagalbos.  Daugelis nukentėjusių nežino savo teisių, nėra informuoti ir apie nemokamas bei konfidencialias konsultacijas, teikiamas Pagalbos tarnybų nuo praėjusių metų rudens[1] [2].

 

‘‘Profesionali pagalba nukentėjusiems yra būtina, jei norime jiems padėti kuo greičiau atsigauti nuo emocinio sukrėtimo ir grįžti į įprastas gyvenimo vėžes. Todėl kviečiame nukentėjusius pasinaudoti nemokamomis specialisto, psichologo ar teisininko konsultacijomis’’ – sako Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centro direktorė.

 

Moterų informacijos centras vykdo akredituotos Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos funkcijas ir teikia informaciją, emocinę paramą bei palaikymą, teisininko ir psichologo pagalbą, atsižvelgiant  į individualius nukentėjusiųjų asmenų poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį. 

 

Paskatinkime nukentėjusius kreiptis emocinės paramos, padėsiančios atsikratyti kaltės jausmo ar abejonių. Žinokime savo teises ir tai, kad atsakomybė visada tenka smurtautojui.  Nelikime abejingi.

 

Daugiau informacijos:

Jūratė Šeduikienė,

Tel. (8 5) 2629 003, el. p. [email protected]

[1] 2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas (Nr. XIV-169), kuriuo reglamentuojamas pagalbos teikimas nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims. Įstatymu į nacionalinę teisę perkeltos 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, nuostatos, ir sudarytos prielaidos sukurti aiškią ir sklandžiai veikiančią pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistemą Lietuvos Respublikoje.

[2] https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/2021-m-pagalbos-tarnybos

[su_document url=”https://lygus.lt/wp-content/uploads/2022/02/MIC-pranesimas-spaudai-Europos-nusikaltimu-auku-dienai.pdf”]

Parašykite komentarą