Mamos ir tėčiai turi turėti galimybę dirbti lanksčiai!

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabrėžia, kad savo nuomonę išsakęs Konstitucinis Teismas (KT) palankiai įvertino šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią einama vaiko priežiūros atostogų ir už tai gaunamos išmokas iš „Sodros“. Tos tvarkos aspektai, kuriuos nepalankiai įvertino KT, šiuo metu jau nebegalioja – jie nustojo galioti 2011 m. liepos 1 d.

Ministerija primena, jog antrus metus prižiūrint vaiką, motinystės (tėvystės) pašalpa nemažinama tuo atveju, kai gaunamos draudžiamosios pajamos, taip suteikiama galimybė tėvams praleisti daugiau laiko su vaiku, neprarandant darbinių įgūdžių. Ši tvarka įsigaliojo nuo 2011 m. liepos 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) bei Ministrų kabineto iniciatyva. Jų pastangomis Seimui buvo pateikti siūlymai, kaip sudaryti palankesnes sąlygas šeimoms derinti įsipareigojimus šeimai ir darbui.

Taigi, todėl jau kuris laikas tėvai turi galimybę pasirinkti vieną iš dviejų alternatyvų. Pirma, tai gauti motinystės (tėvystės) pašalpą vienerius metus, kuri sieks 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio. Antra, gauti „Sodros“ mokamą pašalpą dvejus metus, kuomet pirmaisiais jos dydis sieks 70, o iki vaikui sukaks dveji – 40 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio. Pasirinkus antrąją alternatyvą, antraisiais metais galimybė dirbti neribojama – gaunamos pajamos nemažina motinystės (tėvystės) pašalpos.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Audriaus Bitino teigimu, darbo ir šeimos santykių derinimas ir ateityje bus vienas svarbiausių prioritetų.

„Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad būtų sudaryta dar daugiau palankių galimybių ir sąlygų vaikus auginti ekonomiškai aktyvioms šeimoms, darbo santykiams taikant lankstesnes formas. Tai yra labai svarbu, kadangi vaikus auginantys tėvai turi turėti kuo daugiau galimybių derinti įsipareigojimus darbui ir šeimai, daugiau leisti laiko su atžalomis“, – tvirtino viceministras A. Bitinas.

Be to, viceministras A. Bitinas pabrėžia, kad siekiant skleisti gerąją patirtį, per ministerijos kuruojamas priemones nuo 2009 m., naudojantis ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinami 22 projektai, padedantys derinti darbą ir šeimos santykius: įrengtos dienos grupės įmonių darbuotojų vaikams, vyksta konsultacijos darbdavių, savivaldybių atstovams.

Taip pat SADM atkreipia dėmesį, kad neseniai atlikto Demografinių tyrimų instituto tyrimo duomenimis, šiuo atveju pareigų šeimai ir darbo derinimo požiūriu Lietuva yra palankiausiai vertinama tarp Baltijos šalių. Pas mus tėvai turi galimybę laisvai, niekieno nevaržomi rinktis motinystės (tėvystės) atostogų trukmę, o jei norima, motina ar tėvas gali anksčiau sugrįžti ir įsitraukti į profesinę veiklą. Be to, Lietuvoje sudarytos geriausios sąlygos su naujagimiu pabūti ir tėvui: Latvijoje ir Estijoje tėvo atostogų laikotarpis sudaro tik 10 dienų, Lietuvoje – iki vaikui sukaks mėnuo, kompensuojant 100 proc. buvusio darbo užmokesčio.

Tuo pačiu SADM pažymi, kad KT nepalankiai įvertino ankstesnės tvarkos nuostatas, kuriomis remiantis tėveliai gaudavo sumažintas pašalpas dėl pajamų, gautų už darbą iki vaiko priežiūros atostogų pradžios, pavyzdžiui, gaudavo autorinį atlyginimą už darbą, atliktą iki šių atostogų. Kaip jau minėta, šios nuostatos jau nebegalioja.

Parašykite komentarą