Lyčių stereotipai – kaip juos atpažinti?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lyčių stereotipų sąvokai apibūdinti galime rasti įvairių apibrėžimų. Štai EIGE – Lyčių lygybės instituto puslapis nurodo:

išankstinės mintys, remiantis kuriomis moterims ir vyrams pasirinktinai priskiriami vaidmenys ir savybės, kurias sąlygoja ir apriboja jų lytis

Lyčių stereotipai gali slopinti įgimtus mergaičių ir berniukų, moterų ir vyrų talentus ir gebėjimus, apriboti jų išsilavinimo, profesines ir apskritai gyvenimo galimybes. Stereotipai apie moteris kyla iš ir yra giliai įsišaknijusių, nukreiptų prieš moteris nusistatymų, vertybių, normų ir prietarų priežastis. Jie naudojami siekiant pagrįsti ir išlaikyti istorinius vyrų valdžios moterims santykius ir seksistines nuostatas, kurios stabdo moterų pažangą.

Kaip juos atpažinti?

Sutikite – skirtingų lyčių žmonės  visada buvo lyginami ir dažnai priešinami vienas su kitu, o tas priešinimas dažnai ir sukuria  vienokį ar kitokį stereotipą. Taip vadinami neigiami stereotipai atsiranda kai tam tikros lyties žmonės daro apibendrinimus apie priešingą lytį arba apie savo.

 

X lytis yra kažkuo geresnė nei Y lytis.

X lytis yra agresyvesnė nei Y lytis.

X lytis yra mažiau patraukli nei Y lytis.

X lyties žmonės yra blogi vairuotojai.

X lyties žmonės yra netvarkingi ir neorganizuoti.

X lyties žmonės yra blogi klausytojai ir nemoka bendrauti.

X lyties žmonės yra gražūs.

X lyties žmonės yra protingi.

X lyties žmonės yra atletiški.

X lyties žmonės yra protingesni.

X lyties žmonės neverkia.

Sąrašą galite tęsti…..bet ar verta?

Paruošta įgyvendinant projektą “#ŽaiskUžSavoTeises. Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją”.  Projekto tikslas – mažinti jaunų žmonių neapykantą lyties pagrindu kurstančios kalbos vartojimą, kovoti prieš lyčių stereotipus, diskriminaciją dėl lyties ir smurtą lyties pagrindu, skatinant jų kritinį mąstymą ir aktyvų įsitraukimą į problemų sprendimą.
Projektas „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją” yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis bei iš dalies finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+ programą.

Parašykite komentarą