Lietuvos moterys labiausiai išsilavinusios ES, tačiau jų darbo užmokestis vis dar mažesnis nei vyrų

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Siekiant faktinės moterų ir vyrų lygybės būtina spręsti diskriminacijos klausimus, įveikti lyčių stereotipus, kurti draugišką šeimai politiką bei darbo sąlygas, užtikrinti visapusišką moterų dalyvavimą ir lygias galimybes lyderystei. Tai šiandien sveikindama konferencijos„Šiuolaikinė moteris ir tradicijų lobynas“ dalyvius pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. 

Lietuvos moterys yra labiausiai išsilavinusios Europos Sąjungoje ir iš esmės vienodai su vyrais dalyvauja darbo rinkoje. Tačiau jų darbo užmokestis sudaro 85 procentus vyrų darbo užmokesčio, jos rečiau kuria savo verslą, o sprendimų priėmimo procese aukščiausius postus dažniausiai užima vyrai. Taip pat Lietuvoje vis dar stiprus stereotipinis požiūris į moterų ir vyrų vaidmenis visuomenėje. „Todėl vienas svarbiausių mūsų iššūkių yra sumažinti atotrūkį tarp teisinės sistemos ir jos įgyvendinimo“, – sakė A. Pabedinskienė.

Tai, kad būtina toliau stengtis siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės įvairiose srityse, A. Pabedinskienė akcentavo ir šių metų kovą vykusioje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos 60-ojoje sesijoje Niujorke (JAV).

Konferenciją organizavo Vilniaus ZONTA klubas, vienijantis aktyvias ir daug profesinėje srityje pasiekusias moteris, vykdančias projektus, nukreiptus į pagalbą moterims, stiprinančius moterų statusą visuomenės gyvenime ir skatinčius jų veiklą bei bendravimą Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Pasak ministrės, moterų organizacijų veikla Lietuvoje istoriškai daug prisidėjo prie moterų padėties gerinimo, lygių galimybių stiprinimo. 1998 metais priimtas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, įsteigta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, nuo 2003 metų vykdomos valstybinės programos, kurių įgyvendinimą koordinuoja tarpinstitucinė komisija. Moterų nevyriausybinės organizacijos aktyviai dalyvauja įgyvendinant Moterų ir vyrų lygių galimybių programą, taip pat moterų verslo, lyderystės, užimtumo skatinimo, kovos su smurtu programas.

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 4258.

Parašykite komentarą