Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nuo 2004 m. rugpjūčio 30 d. aktyviai veikia bendradarbiavimo sutarties pagrindu.

Oficialiai registruota: 2013 m. balandžio 15 dieną

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO) –  vienija aktyviausias Lietuvos moterų organizacijas

Narystė tarptautinėse organizacijose: priklauso Europos Moterų lobistinei organizacijai – didžiausiai skėtinei moterų NVO Europos Sąjungoje (narys nuo 2004 m.)

Pagrindiniai LMLO nuostatai:

 • LMLO – tai demokratinė organizacija, kurios veikla nėra priklausoma nuo jokios politinės partijos ar religinės bendruomenės.
 • LMLO – organizacija, siekianti lyčių lygių galimybių užtikrinimo visose gyvenimo srityse.
 • LMLO savo veikla gina visų moterų grupių teises ir yra atvira visoms moterims bei moterų organizacijoms, nepriklausomai nuo jų tautybės, tikėjimo, įsitikinimų, sveikatos, seksualinės orientacijos, amžiaus ar rasės.

LMLO misija

Geresnės galimybės moterims gyventi pilnavertį gyvenimą.

LMLO tikslai:

 • Savo demokratišku, atviru ir skaidriu darbu skatinti aktyvų moterų dalyvavimą visose gyvenimo srityse.
 • Stebėti, kad lyčių lygių galimybių būtų laikomasi visose srityse, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės moterims, poreikiai ir siekiai.
 • Stebėti, kad nebūtų pamiršti skirtingų moterų grupių poreikiai visais moters gyvenimo etapais.
 • Nuolat teikti pasiūlymus kaip gerinti Europos Sąjungos veiklos sritis, turinčias įtakos moterų gyvenimo kokybei bei skatinti moterų ir vyrų lygybę.

LMLO veiklos būdai:

•INFORMAVIMAS
•ŠVIETIMAS IR MOKYMAS
•PROJEKTAI
•BENDRADARBIAVIMAS
•LEIDYBA
•SEMINARAI BEI KONFERENCIJOS

LMLO nariai:

 1. Alytaus miesto Moters krizių centras
 2. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
 3. Jurbarko moterų užimtumo ir informacijos centras
 4. Kauno apskrities moterų krizių centras
 5. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
 6. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
 7. Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija
 8. Lietuvos universitetų moterų asociacija
 9. Marijampolės apskrities moters veiklos centras
 10. Moterų informacijos centras
 11. Lietuvos moterų draugija
 12. Širvintų moterų klubas „Jums“
 13. Visuomeninė organizacija „Branda“
 14. Lygių galimybių plėtros centras
 15. Kauno moters užimtumo ir informacijos centras
 16. Socialinių inovacijų fondas
 17. Moters pagalba moteriai

NARYSTĖ

Lobistinės organizacijos nariais gali tapti juridiniai asmenys, pritariantys LMLO tikslams ir pateikę prašymą LMLO Valdybai raštu. Dėl naujų narių priėmimo sprendimą priima Visuotinis susirinkimas balsuojant daugumos principu. Nauji nariai privalo pasirašyti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narystės sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus.
Dėl narystės kreiptis į LMLO pirmininkę Jūratę Puidienę
Tel./ faks. (8 ~ 37) 200392
Mob tel.: +370 687 10380
El.paštas:  [email protected]

LMLO įstatai

LMLO spaudoje

 Lietuvos moterų lobistinės organizacijos gruodžio 5 d. susitikimo protokolas

Prisijunk prie didžiausios moterų NVO skėtinės organizacijos Lietuvoje!

Puslapis internete

Facebook profilis

Parašykite komentarą