Lietuvos moterų lobistinė organizacija trečią kartą surengė tradicinį savivaldybių konkursą “Už darbą stiprinant moterų ir vyrų lygybę”

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

2017 m. spalio 24 dieną LR Seime Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos pirmininkė, Socialinės apsaugos ir darbo vice-ministrė Eglė Radišauskienė šešių savivaldybių merams įteikė 2017 m. apdovanojimus už moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą.

Savivaldybėms nominacijos UŽ DARBĄ STIPRINANT MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĘ įteiktos vykdant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos veiksmų planą. Jį remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šis konkursas yra viena iš priemonių, skirtų paskatinti Lietuvos savivaldybes skirti daugiau dėmesio moterų ir vyrų lygybei ir vykdyti LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatą, įpareigojančią savivaldybes įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir/arba veiklos planus. Dalyvauti moterų ir vyrų lygybės nominacijų teikime buvo pakviestos visos savivaldybės. Konkursas rengiamas jau treti metai. Kasmet konkursui pateikiamos vis išsamesnės anketos, papildytos gerosios praktikos pavyzdžių išsamiais aprašymais. Konkursą organizavo Lietuvos moterų lobistinė organizacija bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių asociacija.

Nominacijoms Komisija atrinko 6 geriausias savivaldybes.

Apdovanojimas „Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje“ įteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybei. Savivaldybė vykdo vaikų neformaliojo švietimo ir sporto programų įvairovę, siekdama užtikrinti mergaičių ir berniukų dalyvavimą šiose programose. Savivaldybė aktyvi vykdydama švietėjišką darbą akcentuojant lyčių lygybės svarbą savivaldybės interneto svetainėje sukurtame skyrelyje „Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas“.

„Už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse“ apdovanota Raseinių rajono savivaldybė. Savivaldybė aktyvina moteris ir vyrus dalyvauti organizuojant ir teikiant viešąsias paslaugas, remia projekto „Moterų ir vyrų lygybė“ vykdymą. Įgyvendinant šį projektą savivaldybė kartu su Raseinių krizių centru skatina moterų ir vyrų lygybę, siekia subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus, užtikrinant, kad savivaldybėje priimami sprendimai atitiktų moterų ir vyrų interesus.

Vilkaviškio rajono savivaldybė apdovanota „Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityse“. Savivaldybė kartu su Vilkaviškio turizmo ir verslo informaciniu centru rengiasi įgyvendinti naująjį Darbo kodekso 26 straipsnį, įpareigojantį darbdavius analizuoti lygių galimybių situaciją organizacijoje. Ši savivaldybė siekia užtikrinti lyčių pusiausvyrą savivaldybės skyrių ir padalinių vadovų pozicijose: administracijos skyriams ir padaliniams vadovauja 14 moterų ir 13 vyrų, o ilgą laiką buvusią vyrišką savivaldybės administracijos vadovų komandą 2016 metais papildė moteris, užėmusi administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas.

Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant savivaldos infrastruktūrą apdovanota Druskininkų savivaldybė.

Savivaldybėje plėtojama transporto infrastruktūra, vykdomas kompleksinis daugiabučių namų renovavimas, įvertinant moterų ir vyrų poreikius. Druskininkų savivaldybėje jau renovuota apie 30 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų namų, kada tvarkomi ne tik namai, bet ir jų aplinka – vaikų žaidimo aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, kitos viešosios erdvės, pritaikant šeimų poreikiams. Plėtojant transporto infrastruktūrą, vykdomos gyventojų apklausos ir atsižvelgiama į moterų ir vyrų poreikius, pvz. kad autobuso maršrutas eitų pro vaikų darželį, parduotuvę, mokyklą, darbovietes.

Nominacija „Už savivaldybės politikų, administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų, įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę, stiprinimą“ skirta Alytaus miesto savivaldybei: už lyčių lygybės politikos vietos savivaldos lygmeniu svarbos supratimą, už galimybių sudarymą savivaldybės darbuotojams dalintis gerąja patirtimi ir konferencijos „Alytaus regiono savivaldybių vaidmuo formuojant lyčių lygybės politiką“ suorganizavimą.

Sėkmingiausia savivaldybė įgyvendinant lyčių lygybę pripažinta Jonavos rajono savivaldybė. Jai suteiktas apdovanojimas „Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų bei už sistemingą veiklą strateginius veiklos ir plėtros planus įtraukiant moterų ir vyrų lygių galimybių priemones“

Jonavos raj. savivaldybė moterų ir vyrų lygių galimybių politiką traktuoja kaip „kliūčių nebuvimą dalyvaujant moterims ir vyrams ekonominiame, politiniame ir socialiniame gyvenimuose“, todėl į savivaldybės strateginį planą ir veiklos planus įtraukė net 34 priemones, skirtas moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimui. Ši nominacija teikiama savivaldybei už moterų ir vyrų lygių galimybių politikos diegimą vykdant vietos savivaldos funkcijas.

Iš tiesų labai džiugu, kad kiekvienais metais konkursui pateikiama vis konkretesnė, su moterų ir vyrų lygybe labiau susijusi informacija, praturtinta gerosios praktikos pavyzdžiais. Moterų ir vyrų lygybės ekspertų giliu įsitikinimu: konkursas padeda laužyti ledus, formuoja pozityvų požiūrį į lyčių lygybės formavimą, skatina savivaldybes kryptingai eiti prie 4 R metodo įgyvendinimo, kada nustatoma Reprezentacija (atsakingi už lyčių lygybės įgyvendinimą: priimantys sprendimus ir įgyvendinantieji), įvertinami Resursai, išanalizuojama Reali situacija, ir pradedama Realizacija (numatomos konkrečios priemonės lyčių lygybei pasiekti).

 

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė

Audronė Kisielienė

 

Parašykite komentarą