Kviečiame teikti kandidatus Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2014!

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF) organizuoja Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2014, kurių metu bus apdovanoti labiausiai lygybės ir įvairovės srityje nusipelnę asmenys, organizacijos, iniciatyvos.

Kviečiame visus siūlyti ir teikti kandidatus į skirtingas nominacijas:

Lyčių lygybės apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje.

Etno dialogo apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo,  ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų  mažinimo  procesuose.

Vaivorykštės apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT teisių atstovavimo srityje mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

Auksinio amžiaus apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas nepaisant jauno ar vyresnio amžiaus už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus, nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių grupes ar stereotipus apie amžių griaunantį asmeninį pavyzdį darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla.

Įveiktos kliūties apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

Religijų įvairovės apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje.

Metų proveržio apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

Metų žurnalisto apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas žiniasklaidos atstovui, kuris savo darbu, veiksmu ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises.

Gyvenimo nuopelnų apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas asmeniui už gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje,  kurio aktyvūs ir iniciatyvūs veiksmai prisidėjo prie lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjų skatinimo ir puoselėjimo.

TAISYKLĖS:

Kas gali būti nominuotas? Nominuoti galima asmenis, organizacijas, įvairias iniciatyvas, projektus, idėjas, poelgius ar veiksmus, prisidėjusius prie lygybės ir įvairovės idėjų sklaidos puoselėjimo. Nominuoti galite ne po vieną kandidatą į tą pačia nominaciją!

Kaip nominuoti kandidatus? Galite nominuoti kandidatus užpildę elektroninę anketą, arba laisva forma pateikti kandidatą/-us į norimą nominaciją ir atsiųsti el. paštu [email protected]

Iki kada galima nominuoti? Labai prašome kandidatus pateikti iki kovo 20 dienos!

Komisija, sudaryta iš žmogaus teisių srityje dirbančių ekspertų, atrinks tris labiausiai pasižymėjusius nominantus kiekvienoje kategorijoje, kurie bus pateikti galutiniam Lietuvos žmonių vertinimui, o balandžio 28 dieną apdovanoti Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose 2014!

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai organizuojami jau antrus metus. Informaciją apie pernykščius apdovanojimus galite rasti ČIA.

Jei turite klausimų, susijusių su kandidatų pateikimu, prašome kreiptis į Mintautę Jurkutę, tel. 8 (5) 2612740, arba el. paštu [email protected]

lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Informaciją parengė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Atsakymų: 2

Parašykite komentarą