Konferencijos pranešėjai

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Užsienio ekspertai:

[su_button target=”blank” style=”flat” background=”#88b2a9″ size=”8″]JAV[/su_button]

Laura Williams, Wise Action Consulting instruktorė (JAV)

Laura Williams buvusi Seksualinio smurto teisingumo instituto (SVJI), Minesotos koalicijos prieš seksualinį išpuolį programos vadovė. Ji turi daugiau nei 25 metų patirtį gerinant pagalbą seksualinę prievartą išgyvenusiems asmenims, daugiau nei dvylika metų ji dirbo gerinant tarpdisciplininį atsaką į seksualinį išpuolį. Dabar ji teikia mokymo, konsultavimo ir projektų valdymo paslaugas kaip nepriklausoma konsultantė. [su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Profesinėje veikloje ji tiria „kaip“ įvyksta pokytis, be to, „kas“ sąlygoja pokyčius. Ji vedė pirmąjį Minesotos projektą, kurio tikslas – surinkti lėšas ir sukurti pavyzdinį reagavimo į seksualinį išpuolį protokolą. Be protokolo kūrimo, šis penkerių metų projektas užtikrino procesą, kaip vietos komandos pritaikė savo atsaką ir sukūrė valstybinį tinklą, kuris jungia komandas tarpusavyje, ir teikia centralizuotą techninę pagalbą bei mokymus. SVJI buvo sukurta tęsti šį darbą, o Laura vadovavo institutui, kaip nacionalinės techninės pagalbos ir mokymo teikjui  2006–2015 m. Ji dirbo su komandomis ir grupių vadovais visoje JAV ir sukūrė daugelį instituto naudojamų koncepcijų, metodų ir įrankių. Visai neseniai ji pradėjo dirbti Bendruomenės ir paauglių atsparumo instituto Strategijos ir vadybos direktore, kurdama prevencijos strategijas integruotos jaunimo plėtros kontekste. Laura turi viešojo administravimo magistro laipsnį NVO vadovavimo ir vadybos srityse Minesotos universitete ir bakalauro laipsnį iš Carleton koledžo. Ponia Williams taip pat konsultuoja žmogaus sistemų dinamikos klausimais, teikia metodus ir modelius, leidžiančius pamatyti, suprasti ir paveikti sudėtingus žmogaus sistemų pokyčius.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”] Laura Williams is the former program manager for the Sexual Violence Justice Institute (SVJI), a program of the Minnesota Coalition Against Sexual Assault. She has over 25 years of experience working to improve response to sexual assault victim/survivors, including over twelve years focused on improving the multidisciplinary response to sexual assault. She now provides training, consultation and project services as an independent consultant. In her professional work she explores ‘how’ change is made in addition to identifying ‘what’ should change. She led Minnesota’s first project to develop model sexual assault response protocol with early VAWA funds. In addition to protocol development, this five-year project tested a process for local teams to customize their own responses and established a statewide network to connect teams to each other and centralized technical assistance and training. SVJI was created to continue this work, and Laura led the Institute’s growth as a national technical assistance and training provider from 2006-2015. She has worked with teams and team leaders across the United States and developed many of the concepts, methods, and tools used by the Institute. More recently, she began work as the Director of Strategy and Management for the Institute for Community and Adolescent Resilience to develop prevention strategies in the context of Integrative Youth Development. Laura has an MPA in public and nonprofit leadership and management from the University of Minnesota and a BA from Carleton College. Ms. Williams is also a Consulting Associate on Human Systems Dynamics which provides methods and models to see, understand and influence change in complex human systems. [/su_spoiler]

[su_button target=”blank” style=”flat” background=”#88b2a9″ size=”8″]JUNGTINĖ KARALYSTĖ[/su_button]

Sandie Barton, Rape Crisis Scotland (Škotija)

Sandie Barton yra Škotijos „Rape Crisis Scotland“, nacionalinės organizacijos, dirbančios su seksualiniu smurtu Škotijoje, operacijų direktorė. 24 metus Sandie teikė tiesioginę paramą jauniems žmonėms ir suaugusiems, patyrusiems seksualinį smurtą, išžaginimus, seksualinius užpuolimus, ir patyrusiems  seksualinę prievartą vaikystėje.

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Ji yra kvalifikuota kognityvinio elgesio terapeutė, 8 metus teikė klinikinę priežiūrą praktikuojantiems konsultantams ir stažuotojams. Ji dirbo įvairiose srityse, daugiausia NVO sektoriuje, mokyklose, benamių prieglaudose, bendruomenės palaikymo ir informavimo paslaugas bei pagalbą teikiančiose linijose. Pastaruosius 5 metus ji dalyvavo steigiant naujus krizių centrus seksualinę prievartą patyrusiems visoje Škotijoje, įskaitant atokesnių ir salų bendruomenes. Ji prižiūri Nacionalinę pagalbos liniją ir Nacionalinę prevencijos programą, kur dirba apie 21 000 jaunų žmonių visoje Škotijoje. Sandie yra iniciatyvinėje grupėje, kuriai pirmininkauja Škotijos vyriausybė. Grupė informuoja Škotijos darbuotojus apie traumas, ir prižiūri Policijos tiesioginio perdavimo protokolą, leidžiantį seksualinių nusikaltimų skundų teikėjams laiku gauti paramą.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”]Sandie Barton is the Director of Operations at Rape Crisis Scotland, the national organisation working on sexual violence in Scotland. For 24 years Sandie has been providing direct support to young people and adults who have experienced sexual violence, from recent rape and sexual assault to historic child sexual abuse. She is a qualified cognitive behavioural therapist and for 8 years provided clinical supervision to practicing counsellors and trainees. She has worked in a range of settings, mostly in the charity sector, including a residential school, homeless supported accommodation, community support and outreach services and helplines. For the past 5 years she has been involved in setting up new Rape Crisis Centres across Scotland, including in remote and island communities. She oversees the National Helpline, and the National Prevention Programme working with around 21,000 young people across Scotland annually. Sandie is on the Steering group, chaired by the Scottish Government, to enable the Scottish workforce to become trauma informed and oversees the Police Direct Referral Protocol enabling sexual crime complainers to access early access to support. [/su_spoiler]

[su_button target=”blank” style=”flat” background=”#88b2a9″ size=”8″]ISLANDIJA[/su_button]

Guðrún Jónsdóttir, Stígamót (Islandija)

Gudrun Jonsdotir Islandijos konsultavimo seksualinio smurto klausimais centro „Stigamót“ atstovė spaudai nuo 1999 m. Dalis „Stigamót“ centro darbo apima socialines paslaugas moterims, įtrauktoms į pornografijos industriją, įskaitant prostituciją ir prekybą žmonėmis, taip pat feministinių pažiūrų šioje srityje atstovavimą politikoje.

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Jónsdóttir yra Reikjaviko šeimos teisingumo centro „Bjarkarhlíð“ valdybos narė, taip pat dalyvauja konsultacinėje bei patariamojoje veikloje Europos prieglaudų tinkle „WAVE“. 1994 m. įkūrė „Šiaurės šalių moterys prieš smurtą“ –  tai prieglaudų tinklas, jungiantis maždaug 300 prieglaudų aštuoniose Šiaurės valstybėse. Iki šiol yra šio judėjimo darbą koordinuojančios grupės narys. Iki 2017 m. buvo Lygių teisių tarybos narė Islandijoje. Iki 2016 m. buvo viena iš prievartos priežiūros grupės eksperčių iš Europos moterų lobistinės organizacijos. Prisidėjo prie 2005 m. ir 2010 m. Reikjavike vykusio moterų streiko organizacinio komiteto. Yra aktyvi veikėja koalicijoje prieš prekybą moterimis „Lygybė dabar!“ Be to, aktyviai įsitraukusi į daugybę kitų neformalių vietos, Europos ir tarptautinių feministinių grupių. Prieglaudų judėjimo Norvegijoje vykdomoji direktorė 1994–1997 m.[/su_spoiler]

Guðrún Jónsdóttir , Stígamót (Island) a biologist and a social worker

[su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”] Guðrún Jónsdóttir is a biologist and a social worker; Spokesperson for Stigamót the Icelandic Counselling Centre on sexual violence from 1999. On the board for Bjarkarhlíð, the family justice centre in Reykjavik; A focal point and on the advisory board for WAVE The European Shelter network; The founder of “Nordic Women against Violence” in 1994, a shelter network for the about 300 shelters in the eight Nordic countries. Still a member of the reference group that coordinates the work of the movement; On the organizing committee of the Women´s strike in Reykjavik 1985, 2005 and 2010; The executive director for the Shelter movement in Norway 1994-1997.[/su_spoiler]

[su_button target=”blank” style=”flat” background=”#88b2a9″ size=”8″]BELGIJA[/su_button]

Anna Zobnina Europos moterų lobistinė organizacija (Belgija)

Anna Zobnina 2018 m. išrinkta EWL (European Women‘s Lobby) valdybos ir vykdomojo komiteto nare. Ji taip pat atstovauja  Europos moterų migrančių tinklui (ENOMW).

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Anna gimė Sankt Peterburge, Rusijoje. Ji daugiau nei 10 metų atlieka tarpsektorinę smurto ir moterų diskriminacijos analizę daugiausia dėmesio skirdama moterims migrantėms. Ji yra ENOMW politikos koordinatorė, anksčiau buvo jos pirmininkė. Ji taip pat yra Viduržemio jūros lyčių studijų instituto tyrimų analitikė. Jos tikslas feministiniame judėjime yra atkurti teisingumą ir atskleisti prioritetus labiausiai atskirtoms moterims, tokioms kaip migrantės, pabėgėlės, etninių mažumų moterys, prostitucijos paveiktos moterys. Ji siekia mažinti skurdą, kovoja prieš įvairias patriarchalinio smurto formas, siekia sukurti solidarumą tarp skirtingų etninių, ekonominių ir amžiaus grupių.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”]Anna Zobnina was elected as EWL Board Member, representing the European Network of Migrant Women (ENOMW) in June 2018, when she also joined EWL’s Executive Committee. Anna, born in St Petersburg, Russia, has over 10 years of experience of intersectional feminist analysis of violence & discrimination against women, with focus on migrant women. She is the Policy Coordinator of ENOMW and was previously its chair. She is also a Research Analyst with the Mediterranean Institute of Gender Studies. Her goal within the feminist movement is to restore justice to and prioritise the most marginalised women, such as migrant, refugee, ethnic minority women, women affected by prostitution, poverty and multiple forms of patriarchal violence, and to build solidarity between different ethnic, economic and generational strata of the movement.[/su_spoiler]

[su_button target=”blank” style=”flat” background=”#88b2a9″ size=”8″]LATVIJA[/su_button]

Juris Dilba, MARTA Centre, regional branch in Liepaja

Juris Dilba yra Latvijos politikos ir teisinio atstovavimo ekspertas klausimuose, susijusiuose su smurtu lyties pagrindu ir prekyba žmonėmis. J. Dilba nuo 2007 m. dirba MARTA Centre įvairiose pareigose. Turi ilgametę teisinio patarėjo patirtį darbo su smurto artimoje aplinkoje aukomis, taip pat turi patirties kuriant bei vadovaujant įvairių specialistų komandai, teikiančiai specializuotas paslaugas smurto aukoms.

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Hidden content J. Dilba kompetencijų sritis yra į nukentėjusį asmenį orientuotos socialinės reabilitacijos paslaugos, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, efektyvi intervencija siekiant apsaugoti aukas. Jam teko aktyviai dalyvauti Latvijos teisingumo ministerijos, Gerovės ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos darbo grupėse, prisidėti kuriant naują politiką ir reglamentus, kuriais siekiama veiksmingai reaguoti į smurtą artimoje aplinkoje ir prekybą žmonėmis. 2014 m. Juris Dilba savanoriškai dirbo M&E ekspertu Papua Naujojoje Gvinėjoje konsultuojant vietos organizacijas bei pilietines visuomenes dėl įrodymais pagrįsto planavimo, stebėjimo ir vertinimo metodų, kuriant reagavimo į smurtą lyties pagrindu ir ŽIV / AIDS pažabojimą vietinėse bendruomenėse sistemas. MARTA Centro regioninis padalinys Liepojoje buvo įkurtas 2017 m. J. Dilbos iniciatyva. Dabar jis daug dėmesio skiria koordinuotam reagavimui į smurtą artimoje aplinkoje Liepojos savivaldybės lygmenyje.[/su_spoiler]

Juris Dilba is a national expert in policy and legal advocacy in field of gender-based violence and human trafficking in Latvia. Mr. Dilba has been working with gender-based violence and human trafficking issues in different positions at MARTA Centre since 2007. [su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”]He has acquired experience in direct work with domestic violence victims as a legal adviser and in developing and managing multidisciplinary team services for victims as a team leader. Mr. Dilba`s field of expertise covers victim centred social rehabilitation services, interinstitutional cooperation, effective interventions for better protection of victims and he has been an active member of task groups of Ministry of Justice, Ministry of Welfare and Ministry of Interior of Latvia and has contributed to development of new policies and regulations towards effective response to domestic violence and human trafficking. In 2014 Juris Dilba volunteered as a M&E expert in Papua New Guinea and consulted local organisations and civic society groups on evidence-based planning, monitoring and evaluation to enhance response to gender-based violence and HIV/AIDS in local communities. Regional Branch in Liepaja of MARTA Centre was established in 2017 by initiative of Mr. Dilba and now he focuses on development of coordinated response to domestic violence at municipal level in Liepaja.[/su_spoiler]

Iluta Lāce, Association MARTA Centre, (Latvija)

Iluta Lāce yra smurto prieš moteris, kovos su prekyba žmonėmis ir lygių lyčių galimybių ekspertė. Iluta Lace dirbo socialinė darbuotoja, lektore ir lyčių ekspertė skirtingose moteriškose organizacijose ir organizacijose, kurios rūpinasi lygių vyrų ir moterų galimybių užtikrinimu. [su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”] Ji tapo Galimybių Centro moterims “Marta” iniciatore (nuo 2017 metų – Marta Centrs), Centras vykdo švietėjišką veiklą, edukuoja moteris jų teisių klausimais, teikia informaciją, padeda moterims išvystyti jų žinias ir kompetencijas, kad moterys įgytų pasitikėjimą savo jėgomis ir sėkme realizuojant nustatytus tikslus. Su Ilutos palaikymu buvo pradėta speciali reabilitacijos programa moterims, nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, o taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Taip pat Iluta inicijuoja ir atlieka tyrimus, paruošia tyrimų ataskaitas klausimais, susijusiais su lytimi grindžiamu smurtu ir prekyba žmonėmis. Turėdama įrodymais grįstus argumentus, jai pavyksta pasiekti teisės aktų pakeitimų, politikos pokyčių klausimuose, susijusiuose su lygiomis lyčių galimybėmis, smurto prevencija, prekyba žmonėmis ir vykdyti visuomenės švietimą lyčių lygybės temomis. Ji dirbo kuriant nacionalinį aukų kreipimosi dėl prekybos žmonėmis mechanizmą, taip pat išanalizavo galimą tarpvalstybinio aukų perdavimo mechanizmą tarp JK, Estijos ir Latvijos. Ji taip pat dirbo Vidaus reikalų ministerijos eksperte, kurdama aukų perdavimo mechanizmus keliose bandomosiose Latvijos savivaldybėse. Šiuo metu ji organizuoja bendruomenės koordinuojamo reagavimo į smurto artimoje aplinkoje ir seksualinio išnaudojimo atvejus. 2004–2008 m. Ji buvo Europos moterų lobistinės organizacijos viceprezidente. Ji teikė ekspertinę nuomonę apie moterų teisių kultūrą tokiose šalyse kaip Rusija, Moldova, Uzbekistanas, Kirgizija, Tadžikistanas ir padėjo vystyti socialines paslaugas moterims Uzbekistane, Kirgizstane ir Turkijoje.[/su_spoiler]

Iluta Lāce is an expert against violence against women, trafficking and gender equality. Iluta Lace has been a social worker, a trainer and a gender expert in women’s organizations and organizations that care about equality between women and men. [su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”]She started the Resource Centre for Women “Marta” (since 2017 – MARTA Centre) that educates women about their rights, provides them with information, and helps women develop their knowledge base and competency so that women gain confidence in their own abilities to successfully realize their goals. By Iluta’s support it was started a special program for rehabilitation of women suffered from trafficking in human beings as well as victims of domestic violence in Latvia. She also initiates and does research, prepares research reports on issues as gender based violence and trafficking in women. Having evidence based arguments she facilitates amendments in legislation and policies on gender equality prevention of violence against women, trafficking in human beings and promotes gender equality in education. She has worked on development of national referral mechanism for victims of trafficking as well as analyzed possible transnational referral mechanism among UK, Estonia and Latvia. She also worked as expert for the Ministry of Interior to develop referral mechanisms in several pilot municipalities in Latvia. Currently she facilitates development of community coordinated response for cases of domestic violence and cases of sexual exploitation. She was a vice president of the European Women’s Lobby from 2004-2008. She has provided expertise on women’s rights culture in countries like Russia, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and facilitated development of social services for women in Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkey.[/su_spoiler]

Ilze Mileiko PHD, University of Latvia

[su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”]Ilze is researcher at University of Latvia, she recently received a PhD in Philology defending the thesis “Fertility in Traditional and Modern Culture in Latvia”. She also have a master’s degree in Sociology, specializing in qualitative research methods and social anthropology. She is teaching courses in University of Latvia: “”Anthropology of Gender and Sexuality “” and “”Introduction to Art Anthropology””. Research interests: biotechnology, sexuality, gender, family and demographic policy, violence, totalitarian regimes, aging. I will present results of the study conducted in Liepaja on violence prevention and support system. The aim of study was analyzing and evaluate the current situation of legal and social services that are provided to people that have suffered from violence in close relations in Liepaja and create recommendations Including good practices from Klaipeda. I will try to answer on the questions: 1. How to increase the usage of the violence Prevention service offered to victims in Liepaja? 2. How to improve the inter-institutional cooperation model in Latvia, including examples of good practices in Lithuania, expert’s suggestion and victim’s needs? 3. How to evaluate the efficiency of the support system?[/su_spoiler]

 

[su_button target=”blank” style=”glass” background=”#9ed9c9″ size=”10″]LIETUVA[/su_button]

Dalia Leinartė, JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto narė ir buvusi pirmininkė[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Taip pat Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė bei Kembridžo universiteto Lucy Cavendish koledžo bendradarbė. Knygų apie moteris ir šeimą autorė, įskaitant „Sovietinės tikrovės įsisąmoninimas ir prisiminimas: Lietuvos moterų gyvenimo istorijos, 1945–1970“, „Lietuvos šeima Europos kontekste, 1800–1914: santuoka, skyrybos ir lanksčios bendruomenės“.[/su_spoiler]

Dalia Leinarte is a member and former Chairperson of the UN CEDAW Committee [su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”]She is Professor at Andrei Sakharov Research Centre for Democratic Development, Vytautas Magnus University and Fellow Commoner at Lucy Cavendish College, University of Cambridge. She is an author of several books on women and family, including Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970 and The Lithuanian Family in its European Context, 1800-1914: Marriage, Divorce and Flexible Communities.[/su_spoiler]

Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centro teisininkė ir programų vadovė[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Rugilė dirba teisininke Specializuotos pagalbos centre, kur ji teikia nemokamas teisines konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Moterų informacijos centro teisininkė ir programų vadovė Lektorė, daugiau nei 10 metų dirbanti lyčių lygybės srityje ir smurto prieš moteris mažinimo srityse. Veda įvairaus formato mokymus ir užsiėmimus smurto artimojoje aplinkoje, moterų ir vyrų lygių galimybių, prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių vaikų ir jaunimo tarpe temomis. Nuo 2012 m. Rugilė dirba teisininke Specializuotos pagalbos centre, kur ji teikia nemokamas teisines konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. [/su_spoiler]

Rugile Butkeviciute, program manager and lawyer at Women’s Issues Information Center[su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”] Rugile currently works as program manager and lawyer at Women’s Issues Information Centre. Rugile has 10+ years of experience working in an NGO sector with issues of gender equality: gender – based violence, gender pay gap, human trafficking, discrimination on various grounds and other topics in a field of human rights. Rugile provides specialized legal support for survivors of gender – based violence in a Specialized Assistance Center in Lithuania. She feels passionate about changing perceptions on traditional roles of men and women in the society and making it more inclusive overall via non – formal education activities. Rugile is keen on making the world smaller by exchanging knowledge with human rights activist around the globe. She is alumni of Community Solutions program supported by the U.S Department of State and alumni of United Nations Alliance of Civilizations program on women in peace and security. [/su_spoiler]

Kristina Jarienė, LSMUL KK gydytoja akušerė ginekologė

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Esu LSMUL KK gydytoja akušerė ginekologė, LSMU universiteto docentė. Lietuvos ekspertų grupės iniciatorė ir vadovė, kuriant protokolą nuo lytinės prievartos nukentėjusioms aukoms Metodinių rekomendacijų „Seksualinio smurto moteriškos lyties aukos tyrimo metodika“ kūrimo grupės iniciatorė, vadovė ir bendraautorė Vadovėlio “Seksualinis smurtas. Profesionalaus elgesio taktika” iniciatorė, sudarytoja ir viena iš autorių Tarptautinių rekomendacijų kūrimo ES šalims lytinės prievartos klausimams ekspertų grupės narė (PAYOKE projektas) Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarybos narė[/su_spoiler]

Kristina Jarienė, Obstetrician Gynecologist of the Hospital of Lithuanian University of Health Science Kauno klinikos

[su_spoiler title=”More” icon=”plus-circle”]Initiator and leader of the group of Lithuanian Experts for creation of the protocol for the victims of sexual assault. Initiator, leader and co-author of the Methodical recommendations “Research Methodology for Female Victims of Sexual Violence”. Compiler and one of the authors of the textbook “Sexual Violence. Tactics of Professional Behavior”. Member of the Expert Group for the Development of International Recommendations on Sexual Abuse in EU Countries (PAYOKE project). Member of the Child Rights Protection Council of Kaunas City Municipality.[/su_spoiler]

Olga Kirejeva, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro psichologė

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Nuo 2017 metų dalyvauja skirtinguose Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su kova su smurtu prieš moteris ir prekyba žmonėmis. Psichologė, dirba Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre, konsultuoju nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius asmenis. Taip pat dėsto Klaipėdos universitete. 2017-2019 metais vadovavo Pagalbos moterims linijos padaliniui Klaipėdoje, organizavo savanorišką veiklą, ruošė naujus savanorius emocinės paramos teikimui telefonu ir elektroniniais laiškais. Nuo 2017 metų dalyvauja skirtinguose Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su kova su smurtu prieš moteris ir prekyba žmonėmis.[/su_spoiler]

Sigitas Mecelica, Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos narys

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Sigitas šiuo metu užsiima visuomenine veikla Lietuvos policijos rėmėjų asociacijoje, dalyvauja prevenciniuose projektuose, skirtuose nusikalstamumo, smurto artimoje aplinkoje mažinimui. Teisininkas, tarnavo Lietuvos policijoje, dirbo Vilniaus policijos padaliniuose: pradėjo tarnybą apylinkės inspektoriumi, vėliau dirbo viešosios policijos padaliniuose, vadovavo teritoriniams policijos komisariatams , šešerius metus vadovavo sostinės viešajai policijai. Ėjo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojo pareigas (politinio asmeninio pasitikėjimo pareigybė). Šiuo metu užsiima visuomenine veikla Lietuvos policijos rėmėjų asociacijoje, dalyvauja prevenciniuose projektuose, skirtuose nusikalstamumo, smurto artimoje aplinkoje mažinimui.[/su_spoiler]

Deividas Petrolevičius, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorius[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]gyvena Klaipėdoje ir Vilniaus universitete šiuo metu studijuoja Ekonomikos magistro studijose. 3 metus Šiauliuose dirbau vienos iš seniūnijos seniūnu, 2 metus Socialinių reikalų departamento direktoriumi Šiauliuose, o nuo 2019 vasario mėnesio Socialinių reikalų departamento direktoriumi Klaipėdoje. Mėgstu pokyčius, mėgstu pažinti naujus žmones ir kartu, esant galimybei, vienam kitam žmogui padėti.[/su_spoiler]

Vitalija Sukauskienė, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus viršininkė, Lietuvos Policija

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Esu teisininkė , turinti aikštąjį teisinį išsilavinimą ir jau 28 metus dirbanti teisėsaugos srityje. Atliekamas darbas yra susijęs su reagavimu į vykdomas nusikalstamas veikas,jų registravimas pirminių veiksmų atlikimas ir nusikalstamų veikų aiškinimas ir tyrimas.[/su_spoiler]

Dalia Pocienė, Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė, iki tol devynerius metus ėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros vyriausiosios prokurorės pareigas. Per beveik dešimtmetį sukaupta ganėtinai nemaža patirtis, užtikrinant smurto artimoje aplinkoje ar kitokio pobūdžio smurto ištyrimą, bei dalyvauta pačiuose įvairiausiuose tarpinstitucinio bendradarbiavimo šiame kontekste formatuose.[/su_spoiler]

Vaidas Viršilas, vyriausiasis specialistas, Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyrius

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Nuo 2005 metų dirbu probacijos tarnyboje. Darbo pradžioje mano pagrindinė funkcija buvo kontroliuoti teisės pažeidėjų elgesį. Tuo pat metu studijavau androgogiką Klaipėdos universitete, todėl man, kaip būsimam suaugusiųjų ugdytojui nuolat kildavo moksliškai pagrįstų dvejonių dėl savo pagrindinėje darbovietėje atliekamų funkcijų veiksmingumo keičiant teisės pažeidėjų elgesį. 2007 metais Švedijoje baigiau motyvacinio interviu mokymus ir nedelsiant pradėjau taikyti šį metodą savo darbo praktikoje. Tuo metu tai dariau ko gero vienas visoje mūsų bausmių vykdymo sistemoje. 2011 metai apsigyniau edukologijos krypties daktaro disertaciją korekcinio darbo su nepilnamečiais teisės pažeidėjais tematika. Laikotarpiu nuo 2007 iki 2011 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje buvo įdiegtos kognityvine elgesio terapija grindžiamos elgesio korekcijos programos suaugusiems ir nepilnamečiams asmenims, kurias taip pat pradėjau taikyti savo darbo praktikoje. 2011 metais, priėmus Probacijos įstatymą ir Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymus korekcinis darbas su teisės pažeidėjais įgavo pagreitį. 2013 metai pradėjau dirbti korekcinį darbą su smurtautojais artimoje aplinkoje pagal Duluth modelį, kadangi minėta teisės pažeidėjų kategorija sudaro ženklią dalį dabartinių probacijos sistemos klientų. 2019 metais tapau CEP ir EuroPris smurto artimoje aplinkoje ekspertų grupės nariu. Be korekcinės ir ekspertinės veiklos neapleidau ir mokslinių tyrimų – nuo 2011 metų su bendraautoriais iš Lietuvos ir Švedijos parengiau penkias mokslines publikacijas teisės pažeidėjų elgesio korekcijos ir resocializacijos tematika. Savo pedagoginę veiklą tęsiu Klaipėdos universitete ir Kalėjimų departamento mokymo centre. 2019 metais tapau motyvacinio interviu trenerių tinklo MINT nariu.[/su_spoiler]

Virginijus Zubauskas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Policijos sistemoje dirbu nuo 1991-10-07 dienos. Pradėjau tarnybą Klaipėdos rajono policijos komisariate savivaldybių policijos apylinkės inspektoriumi. Nuo 1995 m. iki 2003 m. dirbau Klaipėdos rajono policijos komisariato Kelių policijos poskyryje. Nuo 2012-10-27 dirbu Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus viršininko pareigose. Išsilavinimas aukštasis universitetinis, turiu inžinieriaus mechaniko kvalifikacija ir teisės magistro laipsnį.[/su_spoiler]

Dr. Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė

[su_spoiler title=”Daugiau” icon=”plus-circle”]Dalia Puidokienė yra viena iš nevyriausybinės organizacijos, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro, įkurto 2003 m., steigėjų bei iniciatorių. Nuo 2003 m. iki dabar ji vadovauja centro veiklai, kurio tikslas spręsti smurto plačiąja prasme, įskaitant prekybą žmonėmis, seksualinį moterų išnaudojimą prostitucijos tikslais problemas, teikiant kompleksinę psichosocialinę pagalbą aukoms. Dalia Puidokienė, savo magistro studijose tyrė smurtą patiriančių moterų resocializaciją, o socialinių mokslų doktorantūroje analizavo moterų prostitucijoje asmeninę patirtį įveikiant patirtą traumą. Ji taip pat yra parašiusi keletą straipsnių prekybos žmonėmis, smurto šeimoje, pagalbos aukoms, tarpžinybinio bendradarbiavimo bei santykių su kitais kūrimo temomis. D. Puidokienė yra egzistencinės krypties psichoterapeutė.[/su_spoiler]

[su_button url=”https://www.lygus.lt/tarptautine-konferencija-mes-saugus-savo-mieste/” target=”blank” style=”flat” background=”#f1b42f” size=”6″]KONFERENCIJOS PUSLAPIS[/su_button]

 

Parašykite komentarą