Konferencijos MES SAUGŪS SAVO MIESTE organizatoriai

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija kartu su Moterų informacijos centru ir Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru organizuoja tarptautinę konferenciją MES SAUGŪS SAVO MIESTE.

Konferencija skirta aptarti smurto apraiškas, jo padarinius, teisines pasekmes bei atsakomybę, ypač daug dėmesio skiriant seksualinio smurto problematikai, pasidalinti smurto prevencijos, užkardymo, pagalbos nukentėjusiems nuo smurto teikimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerosiomis patirtimis. Konferencija suburs tarptautinius ekspertus bei specialistus dirbančius šioje srityje. Tai pirmas tokio pobūdžio Specializuotų pagalbos centrų organizuojamas renginys Lietuvoje.

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija

2011 m. įsigaliojo LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. 2018 m. spalio 9 d. septyniolika moterų nevyriausybinių organizacijų, vykdančių SPC funkcijas ir teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, įsteigė Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociaciją.   >>Steigimo sutartis: Del LMTIA steigimo

Asociacijos vizija – visuomenė be smurto. Misija – koordinuotai spręsti smurto lyties pagrindu problemą valstybės ir tarptautiniu lygmenimis, darant įtaką valstybės politikos formavimui, užtikrinant specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Pasitelkdami ilgametės darbo patirties smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje sukauptas žinias ir suvienydami pastangas, asociacijos nariai siekia:

  • Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris ir smurtui šeimoje.
  • Užtikrinti tolydžią SPC tinklą sudarančių organizacijų institucinių gebėjimų plėtrą, garantuoti smurtą ir prievartą šeimoje patiriantiems asmenims vienodą specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę.
  • Atstovauti asociacijos narių interesus valstybės institucijose, skatinti jų iniciatyvas, remiantis ekspertinėmis žiniomis, palaikyti nuolatinį dialogą su visuomene.
  • Koordinuotai vykdyti konsultacinę, patariamąją (lobistinę) veiklą, aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, siekiant užtikrinti visų moterų diskriminacijos formų, įskaitant su lytimi susijusio smurto įveikimo, panaikinimą.

Moterų informacijos centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Daugiau informacijos Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija:lmtiasociacija @ gmail.com

[su_button url=”https://www.lygus.lt/tarptautine-konferencija-mes-saugus-savo-mieste/” target=”blank” style=”flat” background=”#88b2a9″ size=”8″]KONFERENCIJOS PUSLAPIS[/su_button]

Parašykite komentarą