Kas mėnesį pagalba suteikiama per 400 nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Per pirmąjį šių metų pusmetį visoje Lietuvoje specializuotos pagalbos centrai padėjo daugiau nei 2,5 tūkst. nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų, pernai pagalba suteikta daugiau nei 5 tūkstančiams.

Pagalbai finansuoti kasmet skiriama daugiau nei 900 tūkst. Lt, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis šioje srityje ir veiklos finansavimas bus tęsiamas 2015 m., kaip ir numato Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas.

Kad smurto artimoje aplinkoje problema Lietuvoje būtų sprendžiama efektyviau, suplanuotos priemonės, apimančios ne vien pagalbą nukentėjusiesiems, bet ir informacinę bei prevencinę veiklą.

Tai numatyta Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plane.

Siekiant programos tikslo – valstybiniu lygiu mažinti smurto artimoje aplinkoje mastą – bus organizuojamos informacinės kampanijos, skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai, remiami nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbai, stiprinama specialistų kompetencija organizuojant mokymus. Be to, tobulinama poveikio priemonių nuteistiems smurtautojams sistema pataisos įstaigose ir probacijos tarnybose, remiamos organizacijos, dirbančias su smurtautojais, vykdomos supervizijos ir kitos priemonės.

2015 m. taip pat numatomos veiklos, skirtos visuomenės švietimui, nepakantumui smurtui artimoje aplinkoje skatinti, numatoma organizuoti specialistų mokymus ir kt. 2015 m. veiksmų plano įgyvendinimui iš valstybės biudžeto planuojama skirti 530 tūkst. Lt.

Šiemet, lapkričio 25 d. – gruodžio 10 d., vyks informacinė kampanija, skirta smurto artimoje aplinkoje prevencijai, pavadinta „16 dienų be smurto“. Jos metu bus siekiama supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą. Numatoma, kad nevyriausybinės organizacijos vykdys projektus tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu visoje Lietuvoje. Įvairioms informacinės kampanijos veikloms skirta 275 tūkst. Lt.

Šiuo metu parengti Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso nuostatai 2015 metams ir bus skelbiamas šių centrų atrankos konkursas

Pranešimą spaudai parengė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 4258.

Parašykite komentarą