Kartu su  sesėmis Ukrainoje

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Moterų informacijos centras kartu su viso pasaulio demokratine bendruomene griežtai pasisako prieš Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Didžiuojamės Ukrainos moterimis, kurios didvyriškai gina visą Europą nuo Rusijos agresijos ne tik mūšiuose su ginklu rankoje, bet ir dirbdamos ligoninėse ar organizuodamos humanitarinę pagalbą.  Tačiau su nerimu sekame situaciją ir jau pasirodžiusius siaubingus pranešimus apie okupantų naudojamą prievartą ir smurtą prieš moteris. Deja, galime tik įsivaizduoti, koks yra  šio smurto mastas – JK istorikas Antony Beevor  sako, kad Antrojo pasaulinio karo metais sovietų kariai išprievartavo 2 milijonus Vokietijos moterų. Šiandien istorija kartojasi. Kviečiame, meldžiame, kartu padarykime viską, kad tai sustabdytume.

Šiomis dienomis iš Ukrainos pasitraukė jau virš pusantro milijono žmonių. Nuo karo baisybių bėga taip pat daugiausiai moterys ir vaikai. Šie žmonės – labai pažeidžiami ir dažnai tampa smurto bei prekybos žmonėmis aukomis, yra ir jau patyrusių seksualinį smurtą. Dalis Ukrainos moterų ir vaikų jau pasiekė Lietuvą, jų bus ir daugiau. Tikime, kad įrodysime, jog mūsų šalis netoleruoja jokio smurto ir gina moterų teises.

Visa širdimi palaikome ir remiame visas pagalbos Ukrainai akcijas ir formas, kurios organizuojamos Lietuvoje. Tik kviečiame renkant ir aukojant daiktus, medikamentus, ar higienos priemones prisiminti ir atsižvelgti į specifinius moterų poreikius. Žinome, kad šiuo metu labai reikia: higienos priemonių, įklotų, apsaugos nuo nepageidaujamo nėštumo, nėštumo testų.

Ir savo ruožtu skelbiame, kad imamės iniciatyvos rinkti tikslinę pagalbą Ukrainos moterims bei teikti psichologinę, emocinę, informacinę ir teisinę paramą telefonu nuo smurto nukentėjusioms karo pabėgėlėms.

Psichologinę, emocinę, informacinę  ir teisinę pagalbą teikiame (anglų ir rusų kalbomis) telefonu +37065255286

 

Finansinę paramą  – šios lėšos bus skirtos pirkti tikslinei pagalbai Ukrainos moterims – priimame:

LT257300010166331908, Moterų informacijos centras,  kodas  191919014, bankas Swedbank, pagalba Ukrainos moterims

Slava Ukraini!

 

_________

EN

Together with sisters in Ukraine

Women’s Information Center, together with the democratic communities of the world, condemns Russia’s war in Ukraine. We are proud of Ukrainian women who are bravely defending Europe against Russian aggression not only bearing weapons, but also tirelessly working in hospitals or organising humanitarian aid.  However, we are anxiously following the situation and already see horrific reports on the occupants’ use of force and violence against women. Unfortunately, we can only imagine the scale of this violence. According to British military historian Sir Antony Beevor, during World War II alone over 2 million German women were raped by Soviet soldiers. Today, history repeats itself. We ask you, implore you, to do everything we can to stop this – together.

Currently, over 1.5 million refugees have fled Ukraine. It is also mostly women and children fleeing from the horrors of war. These people are already vulnerable and often become victims of violence and human trafficking. Some of them have already endured sexual abuse. Some Ukrainian women and children have already reached Lithuania, and more of them are yet to come. We believe that we can prove that our country does not tolerate any kind of violence and stands to defend women’s rights.

We wholeheartedly support and encourage all initiatives for the support of Ukraine organised in Lithuania. We would like to invite you to consider the specific needs of women when collecting and donating medication, hygienic items, or other supplies. We know that there is need for the following: sanitary items, pads, birth control items, pregnancy tests.

We, in turn, declare the launch of our initiative to provide targeted assistance to Ukrainian women and provide psychological, emotional, informational and legal aid by phone to refugees affected by violence.

We provide psychological, emotional, informational and legal aid (in English and Russian) by phone – call +37065255286

We accept financial aid (all funds received will go towards targeted assistance to Ukrainian women) via:

LT257300010166331908, Moterų informacijos centras, code 191919014, bank Swedbank, pagalba Ukrainos moterims / aid to Ukrainian women

 

Slava Ukraini!

Parašykite komentarą