Faktinės lyčių lygybės Lietuvoje nėra

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lietuva yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Visų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) ir yra įsipareigojusi siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės. Jungtinių Tautų CEDAW Komitetas, stebėdamas kaip šalys narys užtikrina moterų teises, periodiškai svarsto šalių narių vyriausybių parengtas ataskaitas. Lietuva JT CEDAW Komitetui trečią kartą atsiskaitė šių metų liepos 9 dieną Ženevoje (ankstesni Lietuvos atsiskaitymai CEDAW Komitetui – 2000 ir 2008 metais).

Jungtinių Tautų Komitetas analizavo Lietuvos Vyriausybės ataskaitą, nevyriausybinių organizacijų parengtas šešėlines ataskaitas, susitiko su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Akcentuotina tai, kad JT CEDAW komitetas sesijos metu siekia demokratinio konstruktyvaus dialogo: išklauso nevyriausybinių organizacijų atstovų pastabėjimus, jeigu reikia paprašo pateikti papildomą informaciją, siekia išanalizuoti, kaip buvo įgyvendintos praeitos JT CEDAW komiteto rekomendacijos, organizuoja viešą pokalbį su Vyriausybių delegacijomis (Lietuvos svarstymo įrašą galima rasti archyve http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives).

Šiame svarstyme dalyvavo ir moterų nevyriausybinių organizacijų Socialinių inovacijų fondo ir Lygių galimybių plėtros centro atstovės.

Socialinių inovacijų fondas šešėlinę ataskaitą teikė Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, vienijančios beveik 20 nevyriausybinių organizacijų, vardu. Šioje šešėlinėje ataskaitoje akcentuota, kad Lietuvoje moterų nelygybės problematika sunkiai suprantama tiek valstybiniame, tiek savivaldybių lygmenyje, kad vis dar per mažai dėmesio skiriama moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvenimui, kad moterų teisių srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų vaidmuo nepakankamai vertinamas ir šios organizacijos neturėdamos bent minimalios finansinės paramos negali sistemingai ir planingai siekti moterų pažangos, kaip tą sėkmingai daro kitų šalių nevyriausybinės organizacijos. Kadangi moterų ekonominis savarankiškumas yra viena iš faktinės lygybės sąlygų, buvo siūloma Lietuvoje taikyti priemones moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimui, visų pirma atkreipiant dėmesį į horizontaliosios ir vertikaliosios segregacijos įtaką darbo užmokesčio skirtumams. Taip pat buvo akcentuota, kad Lietuva vis dar neįgyvendino 2008 m. CEDAW Komiteto teiktų rekomendacijų dėl moterų ir vyrų lygybės planavimo darbovietėse. Lyčių lygybės planavimas sėkmingai taikomas vakarų Europos šalyse ir padeda užtikrinti moterų ir vyrų gerovę darbe, nes jo metu numatomos pozityvios priemonės, pavyzdžiui lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas, pagalba darbuotojams, turintiems įsipareigojimų šeimai, karjeros siekimo galimybės, užtikrinamas vienodas darbo užmokestis už vienodą ar vienodos vertės darbą. Siekta atkreipti dėmesį į tai, kad būtina integruoti lyčių lygybės aspektą socialiniame dialoge ir įmonių socialinėje atsakomybėje.

Dialogo su Lietuva metu buvo siekiama išryškinti moterų nelygybės kritines sritis visose gyvenimo sferose: darbe, švietime ir moksle, politinių ir ekonominių sprendimų priėmime, šeimoje, sveikatos srityje, atkreiptas dėmesys į smurto problematiką, kaimo bei pažeidžiamų moterų padėtį. CEDAW Komitetas Lietuvos Vyriausybės delegacijos atstovams teikė klausimus apie tai, kaip ir kokios specialios laikinos priemonės, skirtos moterų ir vyrų faktinei lygybei pasiekti, taikomos Lietuvoje, ar pakankamai žmogiškųjų ir finansinių resursų nacionaliniu lygmeniu skiriama moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimui, kaip užtikrinamas lygybės įgyvendinimas regioniniame lygmenyje.

JT CEDAW komitetas Lietuvos svarstymo ataskaitą bei rekomendacijas Lietuvai pateiks liepos mėnesio pabaigoje.

Daugiau informacijos: Socialinių inovacijų fondas, Tel. 8-37 206575; [email protected]

Parašykite komentarą