Dalia Leinartė trečiai kadencijai išrinkta į JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Profesorė Dalia Leinartė trečiai kadencijai išrinkta į Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą. Tai paaiškėjo lapkričio 9 d., po įvykusio Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo prieš moteris pasirašiusių valstybių atstovų balsavimo.

„Lietuvos ekspertės Dalios Leinartės išrinkimas net trečiai kadencijai – svarus profesorės, o ir Lietuvos pripažinimas tarptautiniame lygmenyje. Tai kartu mus įpareigoja dar aktyviau siekti lyčių lygybės, geresnio moterų teisių užtikrinimo bei daugiau dėmesio skirti kovai su smurtu prieš moteris“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Pakartotinai išrinkta Lietuvos atstovė D. Leinartė Jungtinių Tautų komitete žada tęsti pradėtus darbus stiprinant žmogaus teisių priežiūros mechanizmą, didinant moterų vaidmenį visuomenėje, didelį dėmesį skirti kovai su prekyba moterimis ir mergaitėmis pasauliniu mastu, taip pat kovai su smurtu prieš moteris.

Iš viso Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą sudaro 23 nepriklausomi aukštos moralės ir kompetencijos ekspertai, kurie nuolat vertina konvenciją pasirašiusių šalių pažangą užtikrinant diskriminacijos prieš moteris panaikinimą. Iš 20 šalių dalyvavusių kandidatų Dalia Leinartė išrinkta tarp 11 naujų narių, kartu su Nyderlandų, Bahamų, Nepalo, Ganos, Australijos, Meksikos, Libano, Prancūzijos, Filipinų ir Kinijos ekspertais – jų kadencija tęsis 2021–2024 metais.

Profesorė yra pripažinta tarptautinė ekspertė lyčių lygybės ir moterų teisių užtikrinimo srityje. 2018 metais pasaulinis valstybės tarnautojų tinklas „Apolitical“ ją įtraukė į 100 įtakingiausių pasaulio lyčių lygybės politikos veikėjų sąrašą.

Kaip Lietuvos atstovė profesorė D. Leinartė į Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą pirmą kartą išrinkta 2012 m. Po trejų metų ji tapo šio komiteto vicepirmininke, o 2016 m. buvo antrą kartą perrinkta į komiteto narius 2017–2020 m. kadencijai. 2017–2018 m. ėjo komiteto pirmininkės pareigas.

D. Leinartė yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, žurnalo „Lyčių studijos ir tyrimai“ redakcinės kolegijos narė, 2000–2017 m. ėjo Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorės pareigas.

Apie JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą

Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Lietuva ratifikavo 1995 m. Iš viso ją yra ratifikavusios 189 šalys.

Konvencijos priežiūrą vykdo Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas, kurį sudaro 23 ekspertai. Juos renka valstybės konvencijos dalyvės.

Komiteto nariai ketveriems metams renkami iš valstybių iškeltų asmenų. Pusės komiteto narių (12 iš 23) rinkimai vyksta kas dvejus metus. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

Šaltinis: www.socmin.ltrv.lt

Parašykite komentarą