Biržinės akcinės bendrovės: ar skyla „stiklinės lubos“?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

2014 m. Lietuvoje, kaip ir visose ES šalyse, moterų absolvenčių, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, skaičius siekė 62,47 proc., tačiau biržinių (arba listinguojamų) akcinių bendrovių kolegialiuose valdymo ir priežiūros organuose tebevyrauja vyrų vadovavimas ir lyderystė. Moterų išsilavinimas, jų kultūrinis ir socialinis kapitalas lieka neišnaudotas, nes moterys neskiriamos į pareigas, kuriose priimami ekonomikai svarbūs sprendimai, moterų darbo užmokestis už tą patį darbą1 vidutiniškai mažesnis 12 proc. Teisiniu, moraliniu ir ekonominiu požiūriu tai nepriimtina, kai jų karjerai trukdo dirbtinės kliūtys, kurios taip pat kelia grėsmę ekonomikos augimui.

Daugiau skaitykite Prof. Dr. Virginijos Šidlauskienės straipsnyje

Parašykite komentarą