Atsakomybė už prostitucijos, pornografijos ar kitų seksualinio išnaudojimo formų paslaugų pirkimą

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Pranešimo autorė:

Dr. Dalia Puidokienė

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė

 

2014-12-16 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Rezoliuciją

DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ

(2014 m. birželio 23 d. Nr. XIIP-1963)

Vakar, 2014 m. gruodžio 16 d., Lietuvos Respublikos Seimas dar kartą svarstė bei posėdyje dalyvavusių Seimo narių dauguma priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją “DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ” (2014 m. birželio 23 d. Nr. XIIP-1963).

Rezoliucijoje, atsižvelgiant į nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus, atsižvelgiant į Tarptautinės STOP TRAFFICK! konferencijos „Seksualinių paslaugų poreikio dekonstravimas: Moterų išnaudojimo per prostituciją ir prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais prevencija“ („Deconstructing the Demand for Sexual Services: Prevention of Exploitation through Prostitution and Sex Trafficking“), organizuotos Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro bei vykusios Seime 2014 m. birželio 19-20 d., Lietuvos ir užsienio šalių ekspertų pranešimus, susipažinus su šalies nevyriausybinių organizacijų, dirbančių prieš prekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimą prostitucijos tikslais ir prievartos prieš asmenį naudojimą, srityje pasiūlymais, įvertinus Šiaurės šalių modelio taikymą kitose Europos bei pasaulio šalyse (Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Airijoje, Kanadoje bei Prancūzijoje),

Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma:

  • pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1949 m. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu prostitucijos tikslams;
  • teikti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pataisas, numatančias atsakomybę už prostitucijos, pornografijos ar kitų seksualinio išnaudojimo formų paslaugų pirkimą;
  • teikti Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 182 (1) straipsnio pataisas dėl administracinės atsakomybės panaikinimo už vertimąsi prostitucija;
  • sudaryti tarpžinybinę darbo grupę resocializacijos, reabilitacijos ir reintegracijos programai parengti seksualinių paslaugų teikėjoms (teikėjams).

Rezoliucija sulaukė tiek šalies, tiek tarptautinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Švedijos ambasados Lietuvoje bei ambasadorės Cecilijos Rutstriom-Ruin (Cecilia Ruthström-Ruin), Amerikos Ambasados Lietuvoje atsakingų atstovų palaikymo bei pritarimo. Parengti Rezoliuciją padėjo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komisijų biuro patarėja Leonarda Kuodienė bei nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (Klaipėda), Dingusių žmonių šeimų paramos centras (Vilnius), EWL (Belgija), Airijos Imigrantų Tarybos (ICI, Airija), Tarptautinės prostitucijos panaikinimo koalicijos (Prancūzija), Ruhama (Airija) ir kitų, dirbančių prieš prekybą žmonėmis srityje, atstovai.

Didelio palaikymo ir pritarimo šios Rezoliucijos priėmimui Lietuvos Respublikos Seime buvo sulaukta iš Šiaurės Airijos asamblėjos nario bei Demokratinės Sąjungininkų partijos pirmininko Lord‘o Maurice Morrow. Lord‘o Morrow teigimu, „prohibicionistinio (lot. prohibitio – uždraudimas, neleidimas) požiūrio laikymasis, pagal kurį tiek seksualinių paslaugų pardavėjo, tiek pirkėjo veiksmai būtų vienodai kriminalizuojami, praktikoje neveikia ir neatspindi realybės. Yra akivaizdu, kad išnaudojamiems prostitucijoje asmenims trūksta pasirinkimo. Mes, Airijos Demokratinėje sąjungininkų partijoje, priėjome išvados, kad įstatymas turi būti nukreiptas spręsti seksualinių paslaugų pirkimo paklausą bei deramai rūpintis prostitucijoje išnaudojamais asmenimis, kas yra efektyviausia priemonė siekti humaniškesnių tikslų visuomenėje.“.

Rezoliucijos priėmimas yra reikšmingas žingsnis šalies istorijoje, pripažįstantis naudojamos prievartos prieš asmenį netoleravimą bei pagarbą žmogaus orumui, padėsiantis užtikrinti prostitucijoje esančių asmenų apsaugą bei reikiamą pagalbą.

REZOLIUCIJOS TEKSTAS

 

Pranešimą spaudai parengė:

Dr. Dalia Puidokienė

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė

Atsakymų: 1

Parašykite komentarą