Aktyvus moterų vaidmuo – būtinas siekiant geresnio pasaulio

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

 Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė kalbą 71-uosiuose Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatuose, kuriuose diskutuojama, kaip paskatinti darnų pasaulio vystymąsi. Šiemet pradedami įgyvendinti 17 darnaus pasaulio vystymosi tikslų, kuriais iki 2030 metų siekiama įveikti skurdą ir badą, užtikrinti kokybišką švietimą ir sveikatos apsaugą, pasiekti lyčių lygybę, skatinti ekonomikos augimą, kovoti su klimato kaita.

Kreipdamasi į Jungtines Tautas Prezidentė pabrėžė, jog tam, kad geresnio pasaulio tikslai neliktų tuščiomis deklaracijomis, būtinas aktyvus moterų vaidmuo.

„Visiems didžiausiems šiandienos iššūkiams įveikti – pradedant migracija, terorizmu, kariniais konfliktais ir baigiant klimato kaita – būtinas aktyvus moterų vaidmuo. Tik sudarydami lygias galimybes moterims priimti svarbiausius politinius ir verslo sprendimus, siekti kokybiško išsilavinimo, stiprindami moterų apsaugą nuo smurto ir diskriminacijos, užtikrinsime, jog pasaulio ateitis bus darni“, – sakė Prezidentė.

Šalies vadovė atkreipė pasaulio lyderių dėmesį į skurstančių moterų padėtį. Pasak Prezidentės, skurdo feminizacija turi baigtis. Nors skurdas pasaulyje paveikia daugelį žmonių, išvaduoti moteris iš skurdo yra gerokai sunkiau. Įsišaknijusi diskriminacija ir stereotipai neleidžia moterims pasinaudoti ekonominėmis galimybėmis. Dėl to skursti pasmerkiamos ištisos šeimos.

Jungtinių Tautų duomenimis, moterims visame pasaulyje yra sunkiau gauti paskolą verslui, o už tą patį darbą jos yra atlyginamos vidutiniškai 24 proc. mažiau. Lietuvoje praėjusiais metais vidutinis moterų darbo užmokestis per mėnesį tesiekė 84,5 proc. vidutinio vyrų darbo užmokesčio.

Skurdas yra ne tik besivystančių šalių problema, todėl socialinės atskirties mažinimas turi išlikti kiekvienos valstybės prioritetu.  Europoje labiausiai skursta vienišos motinos ir senyvo amžiaus moterys, o Lietuvoje su skurdo rizika susiduria beveik 30 procentų vyresnių nei 65 metų amžiaus moterų.

Savo kalboje Prezidentė akcentavo ir švietimo reikšmę skatinant pasaulio vystymąsi. Šalies vadovės teigimu, išsilavinimas yra daugelį durų atveriantis raktas, tačiau iš 750 milijonų neraštingų pasaulio suaugusiųjų net du trečdaliai yra moterys. Teroristinės organizacijos, tokios kaip ISIS ir Boko Haram degina mokyklas ir žudo mokytojus, siekdamos sutrukdyti moterims tapti savarankiškomis. Todėl Prezidentė paragino pasaulio lyderius užtikrinti mergaičių ir moterų saugumą bei lygias galimybes vyrams ir moterims įgyti nemokamą kokybišką išsilavinimą.

Lietuva aktyviai dalyvauja įgyvendinant darnaus pasaulio vystymosi darbotvarkę. Mūsų šalis prisideda prie tarptautinės paramos skurdžiausioms pasaulio valstybėms, vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, kurie ne tik padeda kurti saugią ir demokratišką kaimynystę Lietuvai, bet ir skatina moterų teisių apsaugą mūsų regione. Praėjusiais metais Lietuvos parama pasaulio vystymuisi siekė daugiau kaip 43 milijonus eurų.

Prezidentės kalba:

Spaudos pranešimą parengė: Prezidentės spaudos tarnyba 

Parašykite komentarą