2014 m. didėjo darbo užmokesčio skirtumai tarp moterų ir vyrų Lietuvoje

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Per metus moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje padidėjo 1,2 procentinio punkto

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2014 m. sudarė 13,7 proc. ir, palyginti su 2013 m., padidėjo 1,2 procentinio punkto, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą, 2014 m. sudarė 14,8 proc. Privačiajame sektoriuje jis buvo 0,8 procentinio punkto dides­nis nei valstybės sektoriuje ir sudarė 16,4 proc., valstybės sektoriuje, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą – 15,6 proc.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2014 m. išliko finansinės ir draudimo veiklos įmonėse ar įstaigose – 39,9 proc., taip pat informacijos ir ryšių – 28,8, apdirbamosios gamybos – 25,2, kitos aptarnavimo veiklos – 23,7, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 23,6, bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 23 proc.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo socialinio ir ekonominio, o ne teisinio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičius tam tikroje ekonominėje veikloje, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.

1 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2014 m.
Procentais

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis darbuotojų amžiaus grupėse didėja

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2014 m. buvo 35–44 metų amžiaus darbuotojų (19,4 proc.) grupėje, o mažiausias – 65 metų ir vyresnių (7,4 proc.) bei jaunesnių nei 25 metų amžiaus (9 proc.) darbuotojų amžiaus grupėse.

2 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal darbuotojų amžių 2013 ir 2014 m.
Procentais

1 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal sektorius ir darbuotojų amžių 2010–2014 m.
Procentais

B–S
Šalies ūkis
B–S (−O)1 iš jo
pagal sektorius pagal darbuotojų amžių
valstybės privatusis iki 25 metų
amžiaus
25–34 metų amžiaus 35–44 metų amžiaus 45–54 metų amžiaus 55–64 metų amžiaus 65 metų ir vyresni
2010 14,3 14,6 14,2 18,8 8,8 12,5 19,2 15,9 11,8 7,2
2011 11,6 11,9 12,1 16,0 5,8 9,7 16,6 13,1 8,9 4,2
2012 12,0 12,6 13,3 16,1 6,6 10,5 17,3 13,9 9,7 5,0
2013 12,5 13,3 13,3 15,8 7,3 11,2 17,9 14,6 10,4 5,7
2014 13,7 14,8 15,6 16,4 9,0 12,7 19,4 16,1 12,0 7,4

 

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis Estijoje, mažiausias – Slovėnijoje

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis1 Europos Sąjungoje (ES) 2013 m. sumažėjo iki 16,4 proc.* (2012 m. – 16,5 proc.*). 2013 m. mažiausias mo­te­rų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis buvo Slovėnijoje (3,2 proc.), Maltoje (5,1 proc.), Lenkijoje (6,4 proc.*), Italijoje (7,3 proc.), Kroatijoje (7,4 proc.*), Liuksemburge (8,6 proc.*), Rumunijoje (9,1 proc.e) ir Belgijoje (9,8 proc.), o didžiausias – Estijoje (29,9 proc.), Austrijoje (23 proc.), Čekijoje (22,1 proc.) ir Vokietijoje (21,6 proc.*).

3 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis1 ES šalyse2 2013 m.
Procentais

1 Šalies ūkis, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą.
2 Graikija – 2010 m. duomenys, Airija – 2012 m. duomenys.
* Išankstiniai duomenys.
e Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) įvertis.

2 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2010–2014 m.
Procentais

2010 2011 2012 2013 2014
B–S Šalies ūkis 14,3 11,6 12,0 12,5 13,7
B–S(−O) Šalies ūkis, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą;
privalomąjį socialinį draudimą
14,6 11,9 12,6 13,3 14,8
B–N Verslas 19,1 16,7 16,6 16,3 16,8
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas −0,2 2,4 3,6 5,6 3,7
C Apdirbamoji gamyba 28,8 26,9 26,6 25,7 25,2
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 15,4 10,1 10,3 9,4 9,4
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas
9,0 12,3 12,3 11,7 11,9
F Statyba −2,6 0,4 −1,3 –2,2 0,9
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas
24,6 19,3 20,2 22,3 23,0
H Transportas ir saugojimas 3,5 −2,4 −4,0 –5,8 –6,3
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 17,9 15,3 13,1 11,3 14,8
J Informacija ir ryšiai 27,1 25,7 26,4 27,8 28,8
K Finansinė ir draudimo veikla 43,2 40,8 40,0 39,9 39,9
L Nekilnojamojo turto operacijos 16,3 14,7 13,0 12,8 11,2
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 16,9 15,3 14,6 19,8 17,4
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 11,4 9,5 9,9 8,8 8,6
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas
7,2 6,2 4,5 3,6 2,5
P Švietimas 1,0 −1,8 −0,7 –0,3 2,5
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 24,3 22,8 24,6 22,3 23,6
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 13,8 16,7 15,1 15,8 16,0
S Kita aptarnavimo veikla 29,6 23,1 25,3 20,9 23,7

Sąvokos

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis – skirtumo tarp vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio, palyginti su vyrų vidutiniu valandiniu bruto darbo užmokesčiu, procentinė dalis. Rodiklis skaičiuojamas įmonėse, įstaigose ir organizacijose, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų, remiantis Eurostato metodiniais reikalavimais.
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Kontaktinė informacija :

Daiva Bružienė
Darbo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4848
El. p. [email protected]

Informaciją parengė Lietuvos statistikos departamentas

Parašykite komentarą