Ar ilgai toleruosime seksualinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

ItSTOPSnow

Projekto tikslas – užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui ir skleisti šio įdingo reiškinio netoleravimo kultūrą aukštųjų mokyklų aplinkoje bei feministiniu požiūriu analizuoti reiškinio priežastis bei padarinius.

Mokykloje kėlė sijoną, aukštojoje kvietė atsiskaityti „ramesnėje“ aplinkoje, priimant į darbą aprodydavo miegamąjį. Seksualinis priekabiavimas – tai diskriminacijos lyties pagrindu forma, kuri gana plačiai paplitusi. Dažniausiai nuo šio neteisėto veiksmo nukenčia moterys.

  • 2011 m. atlikta išsami Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų apklausa ir tyrimas [1] atskleidė, kad Lietuvos studentai pastebi savo bendramokslių verbalinę agresiją (žeminančias replikas, juokelius), nukreiptą į įvairias socialines grupes. Daugiausia („kartais“ arba „dažnai“) ji pasireiškia moterų (76,8 proc. ) atžvilgiu.
  • 2008 m. tyrimas [2] Šiaulių universitete atskleidė, kad 16 proc. studenčių patyrė priekabiavimą dėl lyties arba seksualinį priekabiavimą studijų metu, todėl pastarieji faktai komplikavo jų studijas. Priekabiavimo patirčių procentas būtų dar aukštesnis, jei dalis studentų seksualaus pobūdžio užuominų, seksistinių juokelių, vizualinio įvertinimo apžiūrint ir komentuojant merginų išorę, traktuotų kaip seksualinio priekabiavimo faktą. Priekabiavimo atvejai neviešinami dėl pačių studenčių baimės, patirto gėdos ir pažeminimo jausmo, ar dėl įtarinėjimų provokacija.
  • Airijoje per 30 proc. studentų pripažino jautę, kad prie jų seksualiai priekabiaujama arba jie buvo bauginami kol mokėsi aukštojo mokslo institucijose.
  • 16 procentų [3] studentų pripažino patyrę tam tikrą nepageidaujamą seksualinio priekabiavimo formą.

„Tai turi sustoti dabar!“ skelbia Nacionalinė Airijos moterų taryba ir kartu su partneriais pradeda kampaniją prieš seksualinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą aukštojo mokslo institucijose. Kampanijos metu daugiausia dėmesio bus skiriama informuotumo didinimui, aukštųjų mokyklų darbuotojų bei studentų mokymams bei nesitaikstymo su seksualiniu priekabiavimu nuostatų formavimui.

Projekto „ESTHE- Ending Sexual Harassment & Violence in Third Level Education“ tikslas – užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui ir skleisti šio įdingo reiškinio ne toleravimo kultūrą aukštųjų mokyklų aplinkoje bei  analizuoti reiškinio priežastis bei padarinius Projekto partneriai: Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), Kipras,  Rape Crisis Scotland (RCS), Glazgas, Moterų informacijos centras (MIC), Lietuva,  ir Moterų lygybės komisaras, Ludwig-Maximilian Universitetas Miunchene, Vokietija.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Daugiau informacijos: Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras,  Tel.: 8 41 595757

[1] Lietuvos studentų sąjunga ir Lygių galimybių plėtros centras bendradarbiavo su tyrimų bendrove SIC (UAB „Socialinės informacijos centras“ ir atliko išsamią Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų apklausą. Studentų apklausa buvo vykdoma 2011 m. Tyrimas „Daugialypė diskriminacija aukštojo mokslo institucijose ir Lietuva“

[2] V. Šidlauskienė (2008). Gendered and Sexual Harassment and Coercion at the University: Case study // Inter-study Humanitatis. Vol. 5, 2008, 146-159 p. [in Lithuanian].

[3] COSC  ir USI, “Say Something” Apklausa.

Moterų informacijos centras

 05/04/2017

Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020)