Seksualinis smurtas, nuo metodinio palaikymo iki prevencijos organizavimo

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Projekto tikslas – užtikrinti institucijų ir specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, metodinį palaikymą, rengiant metodinę medžiagą, kaupiant gerąją praktiką, organizuojant specialistų kompetencijų tobulinimą, suteikiant jiems žinių ir įrankių konsultuoti seksualinęprievartą patyrusius ar seksualinio smurto pavojų patiriančius asmenis, organizuojant prevenciją bei vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Išanalizavus specialistų poreikius bei kitų šalių gerąją praktiką bus parengta pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems ar jo pavojų patiriantiems asmenims metodika, algoritmas bei rekomendacijos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kurie bus pristatyti mokymų ir baigiamosios konferencijos gruodžio mėn. metu.

Bus sukurta institucijų, teikiančių pagalbą ir paslaugas seksualinį smurtą patyrusiems ar seksualinio smurto pavojųpatiriantiems asmenims savivaldybėse duomenų bazė, pradėtos teikti konsultacijos nukentėjusiems dėl galimybės gauti pagalbą ir emocinę paramą.

Bus sukurtas tinklapis, vykdoma informacinė kampanija, skirta seksualinio smurto prevencijai.

Programa: LR Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos finansuojama programa

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. liepos 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su partneriais.

Projekto partneriai: Moterų informacijos centras (MIC), Moterų teisių asociacija (MOTA) bei VšĮ Ribologija.

Bendras projekto biudžetas: 200 000 Eur. Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Susijusios nuorodos:

#SeksualinisSmurtas