FORWARD! ŠEIMA IR DARBAS – SUDERINAMI

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Tikslas – padėti integruotis į darbo rinką socialiai pažeistoms šeimoms, bei sudaryti šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, nariams sąlygas dirbti, kad galėtų savarankiškai užtikrinti savo ir savo šeimos gerovę.

Darbas ir šeima – dvi pagrindinės Lietuvos žmonių gyvenimo vertybės, tačiau dažnas mūsų šalies gyventojas susiduria su profesinio gyvenimo ir šeimos pareigų derinimo problema. Projekto „FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami“ (EQUAL programa), projektu buvo siekiama stiprinti šeimos narių ryšį, kurti kompleksinę pagalbą šeimoms, bei siekti kad darbo pajamos vyrautų šeimos biudžete.

Rezultatai

I. Parengti, praktikoje išbandyti ir taikomi „Profesinės veiklos ir šeimos pareigų derinimo modeliai šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus“ (miesto ir kaimo vietovėse).

 

II. Kartu su teminiu tinklu parengtas „Šeimos ir darbo pareigų derinimo modelis“, aprašantis šeimai (moterims ir vyrams) reikalingas paslaugas siekiant derinti profesinę karjerą ir šeimos pareigas. (Atsisiųsti)

Vykdimo laikotarpis: 2004 12 – 2008 08

eu equal
socmin1