#PagalbaTau

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kauno apskrities moterų krizių centras 2023m. kartu su partneriais Moterų informacijos centru ir Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru, siekiant didinti pagalbos tarnybų ir jų teikiamos valstybės garantuojamos pagalbos žinomumą, prieinamumą, kokybę, skaidrumą bei efektyvumą, pradėjo vykdyti Aktyvių piliečių fondo (APF) finansuojamą projektą #PagalbaTau.

Projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie galimybę gauti valstybės garantuojamą pagalbą nukentėjus nuo nusikalstamų veikų ir kurti pagalbos teikimo sistemą viešinant pagalbos tarnybų, didinant jų teikiamos pagalbos prieinamumą, efektyvumą ir skaidrumą, tobulinant specialistų kompetenciją, teikiant pasiūlymus valdžios institucijoms dėl praktinio teisės aktų įgyvendinimo.

Tikslinės grupės: nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys, pirmo kontakto institucijos, visuomenė – tikslu informuoti apie pagalbos galimybes; Pagalbos tarnybos ir jų specialistai – tikslu reglamentuoti pagalbos procesą ir suteikti žinių, reikalingų pagalbos teikimui.

Projekto uždaviniai:

· Didinti pagalbos tarnybų teikiamos pagalbos žinomumą ir prieinamumą, skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir vienodo institucinio požiūrio į nukentėjusįjį principui.

· Parengti pagalbos tarnybų teikiamos pagalbos proceso aprašą, reglamentuojantį vieningą pagalbos tarnybų veiklos organizavimą ir pagalbos teikimo nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims procesą.

· Tobulinti Specializuotos pagalbos tarnybos asociacijos vienijamų pagalbos tarnybų specialistų kompetencijas, organizuojant mokymus, skirtus suteikti žinių, reikalingų teikti pagalbą nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 13 mėn.

Projekto rezultatai

  • Atliktos 2 visuomenės nuomonės ir 2 pirmojo kontakto institucijų specialistų apklausos, kurios identifikavo, kad nei gyventojai, nei specialistai Pagalbos tarnybų (toliau – PT) nežino, todėl valstybė turi investuoti į jų žinomumo didinimą.
  • Atlikta kiekybinė ir kokybinė PT specialistų apklausa, kuria remiantis buvo parengtas Specializuotos pagalbos tarnybų asociacijos vienijamų PT teikiamos pagalbos proceso aprašas, reglamentuojantis vieningą PT veiklos organizavimą ir pagalbos teikimo procesą.
  • Sukurtas video, skirtas pristatyti PT teikiamą pagalbą.
  • Parengta, publikuota informacinė medžiaga, sukurtas vizualinis identitetas, internetinis puslapis, skirtas pristatyti PT teikiamą pagalbą.
  • PT ir jų teikiama pagalba pristatyta 5 savivaldybėse.
  • Publikuotos 48 žinutės socialiniuose tinkluose.