Moterų informacijos centro institucinių gebėjimų stiprinimas 23/24

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Moterų informacijos centro misija – lyčių lygybė ir pasaulis be smurto. Siekdami išlikti lyderiaujančia organizacija šiose srityse ir kokybiškai teikti pagalbą bei paslaugas, nuolat ieškome būdų tobulėti. Šiais metais MIC pradeda naują projektą „Moterų informacijos centro institucinių gebėjimų stiprinimas 23/24“.  Projekto tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą lyčių lygybės bei lygių galimybių temomis, stiprinant Moterų informacijos centro institucinius gebėjimus bei didinant darbo efektyvumą teikiant viešąsias paslaugas ir ginant viešąjį interesą. Projekto uždaviniai sieks didinti specialistų kompetencijas bei komunikacinius gebėjimus, gerinti teikiamos pagalbos kokybę bei didinti darbo efektyvumą, užtikrinant veiklos viešumą, skaidrumą ir atskaitomybę.
Projekto tikslui įgyvendinti planuojama tobulinti MIC kompetencijas organizacijos strateginei plėtrai vykdyti. Numatoma parengti 3 metų MIC strateginį planą, organizuoti strateginio planavimo dirbtuves. Finansinis asociacijos tvarumas bus stiprinimas atlikus auditą.
Antra, bus stiprinami MIC darbuotojų, narių ir savanorių komunikaciniai gebėjimai, dalyvaujant partnerio UAB IDEA MECCA organizuojamuose mokymuose.
Trečia, numatyta tobulinti viešųjų paslaugų teikimo kompetencijas. Šiam tikslui bus sukurtos ir įgyvendintos mokymų programos moterims, skirtos lyčių lygybės integravimui į kasdienį gyvenimą ir smurto prevencijai. Taip pat numatytos mokymų programos specialistams dirbantiems su smurto artimoje aplinkoje aukomis. Visos programos bus patalpintos MIC portale www.lygus.lt ir viešinamos bei siūlomos visoms suinteresuotoms institucijoms.
Ketvirta, siekiant sustiprinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, portalas „Lygus.lt“ bus pritaikytas žmonės su negalia, pateikiant informaciją lengvai suprantama kalba bei pritaikant vizualiai.
Galiausiai, siekiant tobulinti savanorių kompetencijas, bus vykdoma atnaujinant Pagalbos moterims linijos mokymo programą, integruojant lyčių lygybės ir nediskriminavimo temas, taip pat organizuojant seminarus ir atvejų analizės grupes.
Projekto tiksliai bus įgyvendinti per 2023-2024 metus.
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, įgyvendinimui skirta 51 400 Eur.