Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus (#BalsasPriešSmurtą 2022)

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

2021 metais sėkmingai įgyvendinus projektą #BalsasPriešSmurtą, buvo nustatytas poreikis vystyti šio projekto veiklas ir užtikrinti jo tęstinumą bei 2022 metais.

Tad 2022 metais Moterų informacijos centras tęsia 2021 metais pradėtą įgyvendinti misiją ir pristato projektą „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus (#BalsasPriešSmurtą)”!

Projekto tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui bei užtvirtinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją, tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę.

Projekto veiklų įgyvendinimo geografinė aprėptis. Projekto veiklos bus įgyvendinamos 7-iose Vilniaus apskrities savivaldybėse: Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų, Trakų r., Šalčininkų r., Širvintų r. ir Švenčionių r.

Norint pasiekti kiekvieną iš tikslų, iškelti šie uždaviniai: Priemonės, skirtos uždaviniams įgyvendinti

  1. Tobulinti specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje srityje, profesinę kompetenciją, suaktyvinti ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sukurti stiprų tarpinstitucinį tinklą, kuriame būtų vykdomi gerosios praktikos mainai.
    • Parengti 24 ak. val. daugiaplanę mokymo programą, kuri būtų papildyta moduliais, skirtais gerinti specialistų profesinę kompetenciją smurto artimoje aplinkoje identifikavimo, bendradarbiavimo, komunikacijos ir pagalbos teikimo srityse.
    • Pagal parengtą 24 ak. val. mokymo programą organizuoti ir įgyvendinti mokymus 7-iose Vilniaus apskrities savivaldybėse dirbantiems specialistams, dalyvavusiems 2021 m. mokymų kurse.
  2. Kelti jaunuomenės nepakantumą smurtui.
    • Organizuoti konceptualią meno parodą, kuri kvies visuomenę į smurto prieš moteris problemą pažvelgti jaunuolio nuo 16 iki 20 metų, menininko, aktyvisto akimis per vaizdą, garsą ir kitas formas.
    • Įvykus meno konkursui kiekvienoje savivaldybėje, nuo 2022 m. rugsėjo vyks mobili konkursą laimėjusių darbų paroda, kuri keliaus po visas 7-ias savivaldybes. Baigiamoji paroda vyks 2022 m. gruodžio mėnesį Vilniuje.

Projekto veiklas remia: