Kovotojai prieš smurtą lyties pagrindu

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Jaunystėje esam galingi ir drąsūs keisti senas idėjas ir praktiką, kreipiant jų galią į gerus tikslus.

– Dr. Mary Mcleod Bethune, JAV pilietinių teisių pradininkė ir aktyvistė

 

Moterų informacijos centras kartu su centru MARTA (Latvija), “Colectivo MosaiQ”  (Ispanija) ir “The Future Now Association” (TFN) (Bulgarija) susivienijo, kad sukurtų erdvę jauniems žmonėms kur jie jaustųsi savimi, įgytų žinių ir įgūdžių drąsiai pasitikti ateities iššūkius.

Projektas “Warriors against GBV” – „Kovotojai prieš smurtą lyties pagrindu“  sukurtas siekiant novatoriškai mokyti ir įgalinti jaunimo darbuotojus dirbti su jaunimu, nukentėjusiu nuo smurto dėl lyties.

Smurto aukos turi gauti pagalbą ir paramą, joms turi būti užtikrinta saugi aplinka, jos turi būti suprastos ir išgirstos.

Projektas: “Warriors against GBV” – „Kovotojai prieš smurtą lyties pagrindu“

Trukmė: 2022-01-03 – 2023-10-30

Problema: jaunimui trūksta paramos, supratimo ir švietimo ne tik dėl smurto lyties pagrindu klausimo, bet ir savęs pažinimo, taip pat tarpasmeninių santykių ir ribų klausimais. Jauni žmonės taip pat patiria smurtą.

ES tyrimų duomenimis 1 iš 3 vyresnių nei 15 metų moterų ir mergaičių yra patyrusios fizinį ir (arba) seksualinį smurtą. 1 iš 2 patyrė seksualinį priekabiavimą, 1 iš 5 yra patyrė persekiojimą, 1 iš 20 buvo išprievartautas. (EIGE, 2015) Ketvirtadalis LGBTI+ asmenų buvo užpulti arba jiems buvo grasinama smurtu (FRA, 2012).

Be skaičių mes stebime nelygybės kultūros apraiškas, kuriančias labai skirtingą gyvenimo aplinką visiems pažeidžiamiems arba asmenims esantiems už nustatytų lyčių normų ribų.

Siekiame remti aukas, kurti saugias erdves, nukentėjusieji turi būti išgirsti ir suprasti, taip pat sukurti informacijos dalijimosi bei bendruomenės paramos mechanizmai. Turime remti ir smurto dėl lyties aukas, ir organizacijas, kurios stengiasi su tuo kovoti. Mums reikia aktyvių ir atsidavusių karių, kovojančių su smurtu dėl lyties.

Akivaizdžios žinių spragos lemia siaubingas smurto, neapykantos sau, savęs žalojimo pasekmes.

Projekto tikslai:

 • Šviesti tiek su jaunimu dirbančius darbuotojus ir jaunimą apie smurtą lyties pagrindu, suteikiant jiems galimybę būti iniciatyviais ir drąsiai kovotojais kovojančiais už teigiamus pokyčius prieš smurtą.
 • Per komunikaciją ir mainus kurti ir skatinti tvarią bendruomenę, įsitraukusią į smurto dėl lyties temą, kurią inicijuoja pavieniai asmenys ir organizacijos ES.
 • Suteikti jauniems žmonėms ir jaunimo organizacijoms platformą: saugią erdvę, kurioje jie skatinami dalytis, būti išgirsti ir remti kitus žmones, kuriems reikia paramos ir pagalbos.
 • Suvienyti organizacijas, dirbančias šioje srityje; suteikti joms naujų priemonių ir padėti atpažinti smurto dėl lyties apraiškas.
 • Stiprinti pastangas kovoje prieš smurtą lyties pagrindu, didinti informuotumą, keičiantis gerąja patirtimi ir bendradarbiaujant su įvairiais šios srities subjektais.
 • Siekti darnaus vystymosi tikslų Nr. 4, 5 ir 16, įtraukti jaunimą ir jaunimo srities darbuotojus, kurti savitarpio palaikymo santykius ir stiprinti bendruomenę.

Veiklos:

 • “Warriors” platformos kūrimas organizacijoms ir asmenims. Platformą apima klausimynai ir savęs įsivertinimo testai, saugi virtuali erdvė organizacijoms, jaunimui, bendruomenės kūrimui ir projekto veikloms viešinti.
 • Centras Marta koordinuos vadovo, kuriame pateikiama geriausia darbo su jaunimu praktika kovos su smurtu dėl lyties srityje parengimą.
 • Kuriamos saugios erdvės internete ir realiame gyvenime metodikos paruošimas vyks kūrimo kviečiant su jaunimu dirbančius asmenis tyrinėti saugių erdvių temą, pažinti naują metodiką ir dalyvauti “Warriors” platformoje, skirtoje visos Europos jaunimui.

Rezultatai:

 • Savęs įsivertinimo testai
 • Interaktyvus paslaugų žemėlapis
 • Internetinių ir neinternetinių saugių erdvių kūrimo metodika
 • Erdvė mainams ir bendruomenės kūrimui tarp organizacijų dirbančių prieš smurtą lyties pagrindu
 • Geriausios praktikos vadovas.

Tarptautinės konferencijos “Barbie as a warrior against GBV” įrašas:

https://youtu.be/OpQNGnvU6Ho

Trumpi video kaip naudotis “Warriors” platforma ir kurti sauges erdves, įsijunkite lietuviškus subtitrus:

Partneriai:

“The Future Now Association” (TFN) (Bulgarija)

“Centrs MARTA”  (Latvija)

“Asociación Colectivo MosaiQ” (Ispanija).

Koordinatorius: Moteru Informacijos centras, Asociacija MIC (Lietuva)

Projektų vadovai ir tyrėjai: Rugile Butkeviciute [email protected]  ir Dovile Rukaite [email protected]  koordinatorė darbui su jaunimu: Kristina Kiselyte [email protected]

Projektas finansuojamas pagal programą “Erasmus +” (KA220: Strateginės partnerystės jaunimo srityje)

(20+) Facebook