Įveikiant smurtą šeimoje – SPC funkcijas vykdančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Ilgalaikis projekto tikslas – sustiprinti 17 Lietuvoje veikiančių Specializuotos pagalbos centrų institucinius gebėjimus teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims nacionaliniu mastu.

Projekto tikslai:

  1. Gerinti SPC teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant užtikrinti efektyvią, tvarią, kokybišką ir koordinuotą SPC pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.
  2. Įgalinti SPC teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų kokybės gerinimo savivaldos bei nacionaliniu lygmeniu ir dėl piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.
  3. Plėsti SPC savanorių tinklą.
  4. Parengti siūlymus ir (ar) rekomendacijas dėl nukentėjusio asmens apsaugos stiprinimo, valstybės garantuojamos specializuotos pagalbos organizavimo ir viešųjų paslaugų gerinimo.

Įgyvendinant projektą veiklų koordinatoriai bei samdomi ekspertai įgyvendins šias veiklas:

  • Organizuos 3 – is dviejų dienų mokymus SPC veiklų koordinatoriams/vadovams, darbuotojams ir savanoriams siekiant ugdyti jų kompetencijas teikti kokybišką pagalbą asmeniui nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje bei per SPC advokacijos gebėjimų mokymus stiprins SPC gebėjimus, reikalingus efektyviai dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose
  • Parengs ir patvirtins „SPC konsultavimo veiklos aprašą“, „SPC ilgalaikę tarpsektorinio bendradarbiavimo su valstybės (savivaldybių) institucijomis strategiją“ ; „SPC advokacijos planą“ „Savanoriško darbo organizavimo SPC aprašą“, „SPC savanoriško darbo sutarties projektą“ bei „SPC savanorių rengimo programą“; „SPC koordinuojančios struktūros koncepciją“
  • Organizuos 1 spaudos konferenciją, kurios metu pristatys parengtą „Pasiūlymų ar rekomendacijų kompetentingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms sąvadą“
  • Organizuos 17-ka diskusijų savivaldybėse bei 10 viešų renginių 10-yje apskričių
  • Pasirašys mažiausiai vieną Tarpsektorinio bendradarbiavimo sutartį

Projekto partneriai:

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

Kauno apskrities moterų krizių centras

Moterų veiklos inovacijų centras

Vilniaus moterų namai

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

sadm

Iliustracija David Rand