Lyčių stereotipai švietime ir profesiniame orientavime – stratuoja projektas GenderEd

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Projektu siekiama pritraukti kuo daugiau moterų į vyrų dominuojančias sritis ir atvirkščiai – kuo daugiau vyru bus pritrauktą į „moteriškus“ sektorius taip paneigiant  stereotipinį požiūrį į moterų ir vyrų vaidmenis darbo rinkoje, ypač vadovaujančiose pozicijose. Sieksime keisti elgseną, kuri  trukdo siekti lyčių lygybės darbo rinkoje.

Moterų informacijos centras kartu su Viduržemio jūros lyčių studijų institutu (koordinatorius, MIGS) ir partneriais pradeda įgyvendinti projektą GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais švietime ir profesiniame orientavime”.

Pagrindinis projekto tikslas – atkreipti dėmesį į neigiamus stereotipus renkantis profesiją ir karjerą bei propaguoti lygias galimybes švietime ir profesiniame orientavime.

Šalyse partnerėse sieksime dekonstruoti tradicines ir stereotipines nuostatas bei elgesį, susijusius su lyčių vaidmenimis švietimo sistemoje. Ieškosime ir pristatysime naujus lyčių vaidmenis užtikrinant, kad mergaitės ir berniukai, moterys ir vyrai turėtų vienodą naudą, vienodas galimybes rinktis, integruotis, dalyvauti darbo rinkoje.

Tikslai:

Išsiaiškinti ir įvertinti mokyklos, pedagogų bei mokymo programų įtaką įtvirtinant stereotipinį mergaičių ir berniukų elgesį bei jų lūkesčius.

Nustatyti berniukų ir mergaičių nuostatas ir požiūrį į lyčių stereotipus renkantis karjerą.

Paruošti inovatyvius mokymosi įrankius ir medžiagą mokytojams bei karjeros konsultantams dirbant prieš lyčių stereotipais klasėje.

Skleisti informaciją apie tai, kokią įtaką lyčių stereotipai daro kasdienei mūsų veiklai švietime vidurinės mokyklos mokytojams bei  profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistams.

Šviesti berniukus ir mergaites apie tai kaip lyčių stereotipai įtakoja ir formuoja jų požiūrį, nusistatymus ir įsitikinimus bei pasirinkimą.

Mesti iššūkį  berniukų ir mergaičių požiūriui ir elgesio modeliams bei svarstyti, kaip jie mato save ir kitus už “draudimų ir apribojimai ”  susijusių su jų lytimi.

Skleisti rekomendacijas ir plačiai informuoti apie lyčių stereotipų daromą žalą švietime.

Veiklos:

Naudojant kiekybinius ir kokybinius metodus atlikti diagnostinį tyrimą siekiant atskleisti lyčių stereotipų nulemtą elgesį ir nuostatas.

Įsteigti ir koordinuoti patariamąją jaunimo grupę (PJG) kiekvienoje šalyje partnerėje.

Paruošti lytims jautrią edukacinę programą mokytojams ir įgyvendinti ją mokyklose 13-16 metų amžiaus mergaitėms ir berniukams.

Atnaujinti / sukurti karjeros konsultavimo vadovą ir Mokytojo vadovą padėsiantį  edukacinę programą mokyklose.

Plėtoti novatorišką internetinį žaidimą paaugliams  “Dream Fighters” (13-16 metų) padėsiantį de konstruoti tradicines ir stereotipines pažiūras lyčių atžvilgiu.

Organizuoti gebėjimų stiprinimo seminarus mokytojams, dirbantiems su paaugliais pagal sukurtą edukacinę programą ir mokymo priemones.

Apmokytiems mokytojams organizuoti informacinius seminarus paaugliams tikslu išbandyti paruoštą ir šalyje partnerėje adaptuotą medžiagą ir internetinį žaidimą.

Rengti sklaidos renginius visose šalyse partnerėse.

Organizuoti baigiamąją konferenciją Kipre pristatant projekto rezultatus, rekomendacijas ir pagrindinius pranešimus.

Partneriai:

Cyprus Family Planning Association (CDPA)

Moterų informacijos centras (MIC)

Association for Gender Equality and Liberty (ALEG) , Rumunija

Centro documentazione donna (CDD), Italija

Asocijuoti partneriai:

Kipre:

  • Pedagogical Institute
  • Department of Labour Relations

Rumunijoje:

  • National Agency for Equal Opportunities
  • National Institute for Education Science
  • School Inspectorate of Sibiu

Lietuvoje:

  • Šiaulių Universitetas

Italijoje:

  • The City of Modena
  • City of Savignano
  • Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro

Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020)

English GENDERED leaflet PDF