ESTHTE – stabdykime seksualinį priekabiavimą ir smurtą akademinėje bendruomenėje

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Programa: Horizon 2020 / Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas.

Projekto trukmė – 2016-10– 2019-04.

Projekto aprašas – „ Seksualinio priekabiavimo ir smurto stabdymas akademinėje bendruomenėje“.

Projekto koordinatorė – Airijos nacionalinė moterų taryba.

Projekto partneriai Lietuvoje: Moterų informacijos centras ir Šiaulių Universiteto Lyčių studijų centras.

Projekto tikslas – užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui ir skleisti šio įdingo reiškinio netoleravimo kultūrą aukštųjų mokyklų aplinkoje bei  feministiniu požiūriu analizuoti reiškinio priežastis bei padarinius.

Remiantis pirminio tyrimo rezultatais ir koordinuojant veiklą su Šiaulių Universiteto studentų asociacija, Administracijos reikalų tarnyba, Šiaulių  Universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija, universitete bus siekiama:

  1. sukurti nulinės tolerancijos aplinką seksualiniam priekabiavimui ir agresyviems veiksmams universiteto studijų aplinkoje;
  2. švelninti patiriamo priekabiavimo ir smurto riziką, suteikiant universitetų darbuotojams ir studentams reikalingų žinių;
  3. plėtoti darbuotojų ir studentų sąmoningumą;
  4. atkreipti darbuotojų ir studentų dėmesį į galimus studentų, turinčių negalią, ar studentų iš etninių mažumų grupių seksualinio priekabiavimo atvejus, imantis priemonių juos suvaldyti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rengti tikslinių grupių diskusijas, seminarus, mokymo priemones, konferencijas ir sklaidos priemones, skirtas seksualinio priekabiavimo ir smurtavimo atvejų studijų aplinkoje įveikai. Universitetams ši prievolė privaloma pagal LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo II skyriaus 6-ąjį straipsnį: darbdavio pareiga įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises darbe bei imtis priemonių, kad darbuotoja(s) nepatirtų priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo. ŠU MI SITC – asocijuotas partneris.

Pagrindinės veiklos:

  • Informacijos apie seksualinę prievartą, susijusius mitu bei būdus apie tai pranešti siekiant pagalbos paruošimas ir sklaida
  • Įrankių rinkinio seksualinės prievartos ir priekabiavimo (SPP) atvejais intervencijai ir prevencijai paruošimas
  • Mokymai įrankių rinkinio pritaikymui šalyse partnerėse kartu su tarptautiniais ekspertais
  • Baigiamoji tarptautinė konferencija Dubline, Airija apjungianti pagrindinius srities ekspertus ir suinteresuotuosius socialinius partnerius skleidžiant gerąją projekto patirtį
  • Trys viešinimo seminarai šalyse partnerėse (Škotija, Lietuva ir Kipras).

Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020)

Susiję straipsniai:

Apklausė studentes: seksualinio priekabiavimo – per akis lrytas.lt